3 điểm phân biệt

1 kết quả phù hợp trong mục 3 điểm phân biệt
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về đồ thị hàm số

Bài 1: Tìm m để đồ thị hàm số
Resized Image
cắt trục hòanh tại ba điểm phân biệt.
Bài 2: Tìm m để đồ thị hàm số
Resized Image
không cắt trục hòanh.
Bài 3: Tìm m để đồ thị hàm số
Resized Image
cắt trục hòanh tại 4 điểm phân biệt.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay