âm tần

1 kết quả phù hợp trong mục âm tần
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

cấu tạo của hệ thống phát thanh

Hệ thống phát thanh gồm:

A: Ống nói, dao động cao tần, biến điệu, khuếch đại cao tần, ăngten phát.

B: Ống nói, dao động cao tần, tách sóng, khuếch đại âm tần, ăngten phát.
C: Ống nói, dao động cao tần, chọn sóng, khuếch đại cao tần, ăngten phát
D: Ống nói, chọn sóng, tách sóng, khuếch đại âm tần, ăngten phát.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay