âm thoa dao động

1 kết quả phù hợp trong mục âm thoa dao động
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính vận tốc truyền sóng

Mũi nhọn của một âm thoa chạm nhẹ vào mặt nước yên lặng trong một bể lớn, âm thoa dao động với tần số 40Hz.
a, gợn sóng trên mặt nước do âm thoa tạo ra có hình gì? Khoảng cách giữa hai gợn sóng liên tiếp là 2cm. Tính vận tốc truyền sóng.
b, Gắn vào âm thoa dây thép đã uốn thành hình chữ U có khối lượng không đáng kể, cho hai đầu chữ U chạm nước và cho âm thoa dao động. Khi đó trên mặt nước có hình gì? Cho khoảng cách hai đầu chữ U là AB=4cm. Hãy tính số gợn sóng quan sát được trong đoạn AB.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay