ampe kế

18 kết quả phù hợp trong mục ampe kế
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn

a) (2 điểm). Một công trường xây dựng nằm ở giữa khu dân cư mà em đang sống. Hãy đề ra 4 biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn do công trường gây nên?
b) (3 điểm).
Trong mạch điện có sơ đồ như vẽ.
A1 có số chỉ 0,35A. hãy cho biết:
a, Số chỉ của ampe kế A2.
b, Cường độ dòng điện qua các
bóng đèn Đ1và Đ2.
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính cường độ dòng điện trong mạch


Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ ampekế chỉ 0,35 A
a. Số chỉ của Ampekế là bao nhiêu khi mắc vào
vị trí giữa hai đèn và sau đèn 2
b. Cường độ dòng điện qua Đ1 và Đ2 là bao nhiêu ?
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vẽ sơ đồ mạch điện

Câu 1.Trong 1 mm3 vật dẫn điện có 30 tỉ êlectrôn tự do. Hãy tìm số êlectrôn tự do trong:
a, 0,25 m3 vật dẫn điện.
b, Một sợi dây hình trụ làm bằng vật liệu ấy, có đường kính
0,5 mm và chiều dài 4m.
Câu 2
Hãy vẽ một sơ đồ mạch điện gồm một nguồn 2 pin, một công tắc đóng,2 bóng mắc nối tiếp, một ampe kế, và một vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng 1 ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính chỉ số ampe kế

Cho mạch điện như hình vẽ. Giữa hai điểm M và N duy trì một hiệu điện thế không đổi. R1 = R2 = 12Omega ; R3 = R4 = 24Omega . Ampe kế có điện trở không đáng kể.
a, Số chỉ của ampe kế là 0,35 A. Tính UMN.
b, Nếu hoán vị hai điện trở R2 và R4 thì số chỉ của ampe kế là bao nhiêu ?
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định chỉ số ampe kế

Cho mạch điện như hình vẽ, đèn Đ1 và Đ2 là 2 đèn giống nhau đền ghi 6V – 9W, đèn Đ2 và Đ4 đều ghi 6V – 4w. Am pe kế và dây nối có điện trở không đáng kể. Đặt vào 2 điểm M, N một hiệu điện thế U = 12V. Xét 2 trường hợp:
a. Khi K đóng.
b. Khi K mở
Hỏi các bóng đèn có sáng bình thường không,
bóng nào sáng hơn, bóng nào sáng tồi hơn? tại sao
c. Xác định số chỉ của ampeke và chiều dòng điện
qua ampeke khi khóa K đóng?
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính điện trở tương đương

Có ba điện trở giống nhau R1 = R2 = R3 = R được mắc với nhau rồi mắc nối tiếp với 1 ampe kế vào một nguồn điện hiệu điện thế U không đổi. Ampe kế có điện trở rất nhỏ, số chỉ của ampe kế cho biết cường độ dòng điện trong mạch chính.
1. Hỏi có mấy cách mắc mạch điện? Tính điện trở tương đương của mỗi mạch.
2. Người ta thấy có một mạch điện mà số chỉ của ampe kế là nhỏ nhất và bằng 0,3A. Đó là mạch điện nào? Tìm số chỉ của ampe kế trong các cách mắc điện khác.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm chỉ số của Ampe kế

Cho mạch điện như hình vẽ:
Resized Image
Với UAB = 12V; R1 = 6 ; R2 = 12 ; R3 = 8 ;
R4 = 24 ; bỏ qua điện trở của dây nối và khóa K.
a) K mở: Tính RAB ? Tìm chỉ số của Ampe kế?
b) K đóng: tìm Rx để Px lớn nhất?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đồ thi mạch điện

Vẽ sơ đồ mạch điện gồm 1 nguồn điện, 2 bóng đèn cùng loại như nhau được mắc song song, một ampe kế để đo cường đô dòng điện trong mạch chính, công tắc đóng rồi biểu diễn chiều dũng điện trong mạch
b/Trong mạch trên nếu tháo một bóng đèn thỡ búng cũn lại cú sỏng khụng? Sáng mạnh hơn hay yếu hơn?
c/ Cho biết số chỉ của ampe kế A ở mạch chính là 0,37 A, số chỉ của ampe kế A2 ở mạch rẽ 2 là 0,18 A, tìm số chỉ của ampe kế A1 ở mạch rẽ 1

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các điện trở trong mạch điện

Cho mạch điện như hình vẽ H.1.2.
Resized Image
U = 6V; R1 = 10Ω; R2 = 30Ω. Khi mắc một vôn kế có điện trở lớn vô cùng vào C và D (chốt dương vào C) thì vôn kế chỉ 2,5V. Thay vôn kế bởi một ampe kế có điện trở bằng 0 thì ampe kế chỉ dòng điện I_{A} = 0,12A đi qua ampe kế theo chiều từ C đến D. Tìm R3 và R4.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính chỉ số ampe kế trong mạch điện

Cho mạch điện như hình vẽ. Biết ampe kế A1 chỉ 0,1A và
ampe kế A2 chỉ 0,3A. Thay nguồn điện trên bằng nguồn khác
thì ampe kế A chỉ 1,2A

Resized Image
Hỏi số chỉ của hai ampekế A1 và A2 bây giờ là bao nhiêu ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị điện trở thuần

Mạch điện gồm nguồn điện có hiệu điện thế không đổi U, vôn kế có điện trở Rv, Ampe kế có điện trở Ra và điện trở thuần R được mắc lần lượt như sau:
1. (R//Rv)ntRA, Ampe kế chỉ 10mA, vôn kế chỉ 2V
2. (R//RA)ntRv, Ampe kế chỉ 2.5mA
a) Lập biểu thức tính chỉ số của vôn kế trong trường hợp 1 theo U, RA, R.
b) Tìm giá trị điện trở thuần R

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ampe kế là dụng cụ dùng để đo

Ampe kế là dụng cụ dùng để đo:
a.Hiệu điện thế
b.Cường độ dòng điện
c.Điện trỡ
d.Đo được hiệu điện thế ,cường độ dòng điện,điện trở.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về ampe kế

Ampe kế nào dưới đây là phù hợp nhất để đo cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn pin ( cho phép dòng điện có cường độ lớn nhất là 0,35A).
A. Ampe kế có giới hạn đo: 2A B. Ampe kế có giới hạn đo: 100mA
C. Ampe kế có giới hạn đo: 0,5A D. Ampe kế có giới hạn đo: 1A

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chỉ số ampe và miliampe

Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Liên hệ giữa ampe và miliampe là: 1A = 1000mA B.Đơn vị của cường độ dòng điện là Ampe (A).
C.Liên hệ giữa miliampe và ampe là: 1mA = 0,01A D.Dụng cụ để đo cường độ dòng điện là ampe kế.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chỉ số ampe kế

Mối liên hệ giữa số chỉ của ampe kế với độ sáng của đèn được 4 học sinh phát biểu như sau. Hỏi phát biểu nào sau đây là sai?
A. Đèn chưa sáng khi số chỉ của ampe kế còn rất nhỏ B. Đèn sáng càng mạnh khi số chỉ của ampe kế càng lớn
C. Số chỉ của (A)giảm đi thì độ sáng của đèn giảm đi D.Số chỉ của (A) và độ sáng của đèn không liên hệ gì với nhau.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

ampe kế

Ampe kế nào dưới đây là phù hợp nhất để đo cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn pin (Bóng đèn ghi 6V - 0,35A)

A Ampe kế có giới hạn đo : 100mA.
B Ampe kế có giới hạn đo : 2A
C Ampe kế có giới hạn đo : 2A
D Ampe kế có giới hạn đo : 1A

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hiệu điện thế được đo bằng :

hiệu điện thế được đo bằng :
A. Vôn kế B. Công tơ điện C. Ampe kế D. Tĩnh điện kế

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

ứng dụng của dòng điện

Phát biểu nào sau đây sai
A. Có thể dùng Ampe kế đo trực tiếp dòng điện dẫn B. Dòng điện dịch là do điện trường biến thiên sing ra
C. Có thể dùng Ampe kế đo trực tiếp dòng điện dịch D. Dòng điện dẫn là dòng chuyển dời có hướng của các điện tích< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay