Bài tập về ampeke

1 kết quả phù hợp trong mục ampeke
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính điện trở tương đương của đoạn mạch

Cho mạch điện như sơ đồ hình vẽ. Trong đó : R1= 10 ôm; R2 =20 ôm; R3=30 ôm ; UAB =24 V
1, tính điện trở tương đương của đoạn mạch
2,tính cường độ dòng điện qua các điện trở
3,tính số chỉ ampe kế , cho ampe kế lí tưởng
(hình 2)
Resized Image< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay