ấn độ

72 kết quả phù hợp trong mục ấn độ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập bảng tần số

Điểm số trong các lần bắn của một xạ thủ thi bắn súng được ghi lại như sau

Resized Image

a) Lập bảng tần số?
b) Xạ thủ đã bắn bao nhiêu phát súng?
c) Số điểm thấp nhất của các lần bắn là bao nhiêu?
d) Có bao nhiêu lần xạ thủ đạt điểm 10 ?
e) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là bao nhiêu?
f) Tìm tần số của điểm 8?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm bản đồ

Bản đồ là gì ? Làm thế nào để xác định được phương hướng trên bản đồ

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ

a/ Tỉ lệ bản đồ có ý nghĩa gì?
b/ Trên thực tế đường biên giới nước ta ở đất liền dài 4550 km, trên bản đồ hành chính Việt Nam dài 100 cm. Tính tỉ lệ bản đồ trên?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự vận động của Trái Đất quanh trục

a/ Trình bày sự vận động của Trái Đất quanh trục?
b/ Sự vận động của Trái Đất quanh trục sinh ra những hệ quả cơ bản nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải thích hiện tượng ngày đêm trên Trái đất

1. Vì sao có hiện tượng ngày và đêm luân phiên nhau ở khắp mọi nơi trên Trái Đất? (2đ)
2. Bản đồ có tỉ lệ 1:100.000. Đo được giữa 2 điểm A và B trên bản đồ là 5 cm. Tính khoảng cách A và B trên thực tế bằng bao nhiêu? (1đ)
3. Gải thích vì sao các nước ở nửa cầu Bắc vào khoảng tháng 10 lại có hiện tượng ngày ngắn đêm dài?(1đ)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cách xác định phương hướng trên bản đồ

. Nêu cách xác định phương hướng trên bản đồ

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm bản đồ

a/ Thế nào là bản đồ?
b/ Khi vẽ bản đồ người ta thường dùng những loại kí hiệu nào? Cho ví dụ cụ thể từng loại kí hiệu.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về bản đồ

a/ Thế nào là bản đồ?
b/ Khi vẽ bản đồ người ta thường dùng những loại kí hiệu nào? Cho ví dụ cụ thể từng loại kí hiệu.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa tỉ lệ bản đồ

Nêu ý nghĩa tỉ lệ bản đồ?
Tìm tỉ lệ bản đồ, biết khoảng cách thực tế từ A- B là 180 km và trên bản đồ khoảng cách đó đo được 20 cm.(2đ)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thu gọn biểu thức

Câu 1:
Phát biểu qui tắc nhân đơn thức với đa thức ? qui tắc nhân đa thức với đa thức?
Câu 2:
* Khi nào thì đa thức chia hết cho đơn thức?
* Không làm tính chia hãy cho biết đa thức A có chia hết cho đơn thức B hay không?
Resized Image
Câu 3: thu gọn biểu thức:
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chính sách cai trị của vương triều Hồi giáo Đêli.

Hoàn cảnh ra đời, chính sách cai trị của vương triều Hồi giáo Đêli. Điểm quan trọng của vương triều Hồi giáo Đêli đối với sự phát triển của văn hoá An Độ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của Đảng Quốc đại

Sự thành lập Đảng Quốc đại và vai trò của nó trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Mối quan hệ hiện nay của Việt Nam và Trunh Quốc

Câu I: (3,0 điểm)
Dựa vào tập bản đồ thế giới và các châu lục (phần châu Á - Địa lí tự nhiên), hãy giải thích tại sao ở miền Tây của Trung quốc lại xuất hiện các sa mạc, trong khi ở miền Đông lại không có sa mạc?
Câu II: (2,0 điểm)
Hãy trình bày mối quan hệ hữu nghị Việt Nam và Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng của gen

Gen B có 5198 liên kết hóa trị giữa đường và axit và có 40%A. Mạch 1 của gen có 540T
a/ Tính khối lượng của gen. Biết khối lượng của nucleotit T=X= 300 đvC; G=A= 400 đvC
b/ Gen nhân đôi 1 lần. Thời gian để các nucleotit của môi trường vào bổ sung đầy đủ với A trên mạch 1 là 2 giây. Tính thời gian cần thiết để gen nhân đôi 1 lần.
c/ Nếu 1 chạc sao chép chữ Y có 30 đoạn Okazaki thì 1 đơn vị tái bản của ADN có bao nhiêu đoạn ARN mồi?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định các đoạn đột biến.

Có bốn dòng ruồi giấm thu thập được từ bốn vùng địa lí khác nhau. Phân tích trật tự gen trên NST số 2 thu được kết quả như sau:
- Dòng 1: ABFEDCGHIK.
- Dòng 2: ABCDEFGHIK.
- Dòng 3: ABFEHGIDCK.
- Dòng 4: ABFEHGCDIK.
Nếu dòng 3 là dòng gốc, hãy cho biết loại đột biến đã sinh ra ba dòng kia và trật tự phát sinh các dòng đó. Xác định các đoạn đột biến.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Luật pháp, quân đội thời Trần

Những nét chính về luật pháp, quân đội thời Trần?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nét chính về luật pháp, quân đội nhà Lý

Biết được những nét chính về luật pháp, quân đội nhà Lý?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của Đảng quốc đại với nước ấn độ

Vai trò của Đảng quốc đại trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tình hình quân đội thời Trần

Em hãy nêu những nét chính về tình hình quân đội thời Trần?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hình thức sinh sản của giun đũa

Hình thức sinh sản của giun đũa là:
a. Sinh sản vô tính. b. Sinh sản hữu tính
c. Sinh sản mọc chồi. d. Sinh sản phân đôi.< Lùi 1 2 3 4 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay