ảnh hưởng của gió

1 kết quả phù hợp trong mục ảnh hưởng của gió
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ảnh hưởng của gió đến phân bố mưa

- Gió:
+ Gió thổi từ đại dương
ightarrow lục địa thường gây mưa nhiều
+ Gió mùa thường gây mưa nhiều, gió mậu dịch thường mưa ít, không mưa
+ Giớ Tây ôn đới, thường gây mưa nhiều cho khu vực Tây Âu, tây bắc Mĩ.
- Địa hình:
+ Ở sườn đón gió thường mưa nhiều, sườn khuất gió mưa ít hoặc không mưa
+ Cùng ở sườn đón gió: Càng lên cao mưa càng nhiều, tuy nhiên khi lên đến một độ cao nhất định thì lượng mưa lại giảm.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay