ánh sáng đỏ

24 kết quả phù hợp trong mục ánh sáng đỏ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trao đổi nước và trao đổi khoáng của cây xanh

Câu 1. a)Tại sao nếu cùng một cường độ chiếu sáng thì ánh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ có hiệu quả quang hợp cao hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh tím? (1đ)
b)Tại sao trong quá trình bảo quản nông sản, thực phẩm, rau quả người ta phải khống chế sao cho cường độ hô hấp luôn ở mức tối thiểu? (1đ)
Câu 2.Tại sao nói trao đổi nước và trao đổi khoáng của cây xanh liên hệ mật thiết với nhau? (1đ)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các phương pháp phân tích ánh sáng

Thế nào là phân tích ánh sáng? Kể tên 3 phương pháp phân tích ánh sáng mà em biết? Thế nào là ánh sáng đơn sắc, ánh sáng không đơn sắc? ánh sáng trắng có đơn sắc không? vì sao? Quan sát váng dầu, mỡ dưới ánh sáng mặt trời em thấy hiện tượng gì? Đó có phải phân tích ánh sáng trắng không? Vì sao?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính góc tới của ánh sáng

Chiếu một ánh sáng đơn sắc đi từ không khí vào một môi trường có chiết suất n, sao cho tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Khi đó góc tới i được tính theo công thức:
A. sini = n. B. sini = 1/n. C. tani = n. D. tani = 1/n.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thí nghiệm của Young

Trong thí nghiệm của Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn 1m, chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng lambda=0,5 mu m. khoảng cách giữa hai vân tối liên tiếp:
A. 2,5mm B. 0,1mm C. 0,5mm D. 1,25mm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về vân giao thoa

Hai khe Iâng cách nhau 3mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60 μm. Các vân giao thoa được hứng trên màn cách hai khe 2m. Tại điểm M cách vân trung tâm 1,2 mm có:
A. vân sáng bậc 2 B. vân sáng bậc 3
C. vân tối bậc 2 D. vân tối bậc 3

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khái niệm về hiện tượng tán sắc

Câu phát biểu nào sau đây về hiện tượng tán sắc là sai?
A.Hiện tượng tán sắc ánh sáng là do chiết suất của một môi trường trong suốt khác nhau đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau.
B.Trong hiện tượng tán sắc của ánh sáng trắng qua lăng kính thì tia đỏ có góc lệch nhỏ nhất.
C.Trong hiện tượng tán sắc của ánh sáng trắng qua lăng kính thì tia tím có góc lệch nhỏ nhất.
D.Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi qua lăng kính

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chùm sáng đơn sắc

Một chùm ánh sáng có màu xác định
A.là một chùm sáng đơn sắc B.có thể gồm nhiều thành phần đơn sắc khác nhau
C. có đủ bảy màu của cầu vồng. D.có bước sóng xác định

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

ánh sáng đơn sắc

Trong một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng bằng hai khe I âng, khoảng cách giữa 2 khe a = 2 mm. Khoảng cách từ 2 khe đến màn D = 2 m. Người ta đo được khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp là 3 mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc trong thí nghiệm là:
A. 0,6 mu m B. 0,5mu m C. 0,7mu m D. 0,65mu m

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thí nghiệm giao thoa ánh sáng

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Iâng, khoảng cách giữa hai khe S1 và S2 bằng 0,5mm; khoảng cách giữa màn chứa hai khe và mà ảnh E là 1,5m. Gọi O là trung tâm màn (giao của trung trục S1S2 và màn E). Khe S1 được chắn bởi một bản hai mặt song song mỏng có chiết suất n = 1,5; bề dày 10μm. Hai khe được chiếu bởi ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600nm. Khoảng cách từ O tới vân sáng bậc 2 là
A. 1,8mm. B. 3,6mm. C. 11,4mm. D. 15,0mm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bước sóng của ánh sáng đơn sắc

Nguồn sáng X có công suất P1 phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng lambda_{1}=400nm . Nguồn sáng Y có công suất P2 phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng lambda_{2}=600nm . Trong cùng một khoảng thời gian, tỉ số giữa số phôtôn mà nguồn sáng X phát ra so với số phôtôn mà nguồn sáng Y phát ra là 5/4. Tỉ số P1/P2 bằng
A. 8/15. B. 6/5. C. 5/6. D. 15/8.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thí nghiệm y-âng

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ra ba ánh sáng đơn sắc:lambda_{1}=0,42mu m (màu tím); lambda_{2}=0,56mu m(màu lục); lambda_{3}=0,70mu m (màu đỏ). Giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân trung tâm có 14 vân màu lục. Số vân tím và vân đỏ nằm giữa hai vân sáng liên tiếp kể trên là
A. 19 vân tím; 11 vân đỏ. B. 18 vân tím; 12 vân đỏ.
C. 20 vân tím; 12 vân đỏ. D. 20 vân tím; 11 vân đỏ.


Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Warning: file_get_contents(http://latex.codecogs.com/gif.latex?\lambda{}'=\frac{c}{\varepsilon\mu f}): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad request in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 316

Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Warning: file_get_contents(http://latex.codecogs.com/gif.latex?\lambda{}'=\frac{\varepsilon\mu c}{f}): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad request in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 316

Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Notice: Undefined offset: 8 in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 306
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

ánh sáng đơn sắc

Chiếu một tia sáng đơn sắc có tần số f từ chân không vào một môi trường trong suốt có hằng số điện môi \varepsilon, độ từ thẩm \mu. Với vận tốc ánh sáng trong chân không là c thì trong môi trường đó tia sáng này sẽ có bước sóng \lambda{}' được xác định bằng biểu thức nào:
A. \lambda{}'=\frac{c}{f}\sqrt{\varepsilon \mu} ; B. \lambda{}'=\frac{c}{f \sqrt{\varepsilon \mu}} ; C.\lambda{}'=\frac{c}{\varepsilon \mu f} ; D.\lambda{}'=\frac{\varepsilon \mu c}{f} ;

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thính nghiệm của Young

Trong thí nghiệm của Young, khoảng cách giữa hai khe S1S2 đến màn là 2m. Nguồn S phát ra ánh sáng đơn sắc đặt cách đều hai khe một khoảng 0,5m. Nếu dời S theo phương song song với S1S2 một đoạn 1mm thì vân sáng trung tâm sẽ dịch chuyển một đoạn là bao nhiêu trên màn ?
A: 4mm. B: 5mm. C: 2mm. D: 3mm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập tính vân sóng

Hai khe Iâng cách nhau 3mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60mu m. Các vân giao thoa được hứng trên màn cách hai khe 2m. Tại điểm M cách vân trung tâm 1,2 mm có:

A: vân sáng bậc 2. B: vân sáng bậc 3. C: vân tối thứ 2. D: vân tối thứ 3.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

định nghĩa về ánh sáng đơn sắc

Chọn câu trả lời sai. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng
A: Có một mầu xác định.
B: Không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
C: Có vận tốc không đổi khi truyền từ môi trường này sang môi trường kia
D: Bị khúc xạ qua lăng kính.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

định nghĩa về ánh sáng đơn sắc

Chọn phát biểu sai khi nói về ánh sáng đơn sắc.
A: Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có màu sắc xác định trong mọi môi trường.
B: Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có tần số xác định trong mọi môi trường.
C: Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc.
D: Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có bước sóng xác định trong mọi môi trường.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về lăng kính

Khi chiếu một chùm sáng hẹp gồm các ánh sáng đơn sắc đỏ, vàng, lục và tím từ phía đáy tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang nhỏ. Điều chỉnh góc tới của chùm sáng trên sao cho ánh sáng màu tím ló ra khỏi lăng kính có góc lệch cực tiểu. Khi đó
A:chỉ có thêm tia màu lục có góc lệch cực tiểu.
B: tia màu đỏ cũng có góc lệch cực tiểu.
C:ba tia còn lại ló ra khỏi lăng kính không có tia nào có góc lệch cực tiểu.
D: ba tia đỏ, vàng và lục không ló ra khỏi lăng kính.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về ánh sáng đơn sắc

Chiếu mt chùm sáng đơn sc có bưc sóng λ = 570nm và có công sut P = 0,625W đưc chiếu vào catt ca mt tế bào quang đin. Biết hiu sut lưng t H = 90%. Cho H=6,625.10^{-34}J.s, e=1,6.10^{-19}C, c=3.10^{8}C. Cưng đ dòng quang đin bão hoà là:

A:0,179A B:0,125A C:0,258A D:0,416A

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về tính chất ánh sáng

Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau 0,5 mm và được chiếu sáng bằng một ánh sáng đơn sắc. Khoảng
cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn quan sát, trong vùng giữa M và N (MN = 2 cm) người ta đếm được có 10 vân tối và
thấy tại M và N đều là vân sáng. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm này là
A: 0,7 µm B: 0,6 µm C: 0,5 µm D: 0,4 µm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về tính chất của ánh sáng đơn sắc

Chọn phát biểu sai khi nói về ánh sáng đơn sắc:
A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có màu sắc xác định trong mọi môi trường.
B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có tần số xác định trong mọi môi trường.
C. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc.
D. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có bước sóng xác định trong mọi môi trường.< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay