Bài tập về ảnh thật

9 kết quả phù hợp trong mục ảnh thật
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tạo ảnh của mắt và máy ảnh

Về phương diện tạo ảnh, mắt và máy ảnh có tính chất giống nhau là :
A. tạo ra ảnh ảo, lớn hơn vật.
B. tạo ra ảnh ảo, bé hơn vật.
C. tạo ra ảnh thật, lớn hơn vật.
D. tạo ra ảnh thật, bé hơn vật.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của kính lúp

Phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây khi nói về kính lúp là:
A. Kính lúp là dụng cụ bổ trợ cho mắt khi quan sát các con vi khuẩn.
B. Kính lúp thực chất là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn và được dùng để quan sát các vật nhỏ.
C. Sử dụng kính lúp giúp ta quan sát rõ hơn ảnh thật của những vật nhỏ.
D. Kính lúp thực chất là thấu kính phân kì có tiêu cự ngắn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ảnh của thấu kính phân kì

Đặt một vật sáng AB trước thấu kính phân kỳ thu được ảnh A’B’ là:
A. ảnh ảo, ngược chiều với vật, luôn nhỏ hơn vật.
B. ảnh ảo, cùng chiều với vật, luôn nhỏ hơn vật.
C. ảnh ảo, ngược chiều với vật, luôn lớn hơn vật.
D. ảnh thật, cùng chiều, và lớn hơn vật.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tiêu cự của thấu kính

Hai vật sáng phẳng nhỏ A1B1 và A2B2 giống nhau đặt cách nhau 36cm
cùng vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ (Hình 2). Hai ảnh của
hai vật ở cùng một vị trí, ảnh của A1B1 là ảnh thật, ảnh của A2B2 là ảnh ảo. Biết
độ cao ảnh của A2B2 bằng hai lần độ cao ảnh của A1B1.
1) Vẽ hai ảnh của hai vật đó trên cùng một hình vẽ.
2) Tính khoảng cách từ A1B1 và A2B2 đến quang tâm của thấu kính.
3) Tính tiêu cự của thấu kính.
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính độ cao ảnh của thấu kính

Cho hai điểm M và N ở ngay trên trục chính của một thấu kính hội tụ, một vật phẳng nhỏ có chiều cao h = 1 cm vuông góc với trục chính. Nếu đặt vật ở M thì thấu kính cho ảnh thật cao h1=4/3 cm ; nếu đặt vật ở N thì thấu kính cho ảnh thật cao h2 = 4 cm.
a, M hay N ở gần thấu kính hơn ? Vì sao ?
b, Nếu đặt vật đó ở tại I là trung điểm của MN thì thấu kính cho ảnh cao bao nhiêu ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ hình xác định quang tâm

Cho Delta là trục chính 1thấu kính
S là điểm sáng, S’ là ảnh của S tạo bởi TK

Resized Image

a) S’ là ảnh thật hay ảnh ảo?
b) Thấu kính đã cho là thấu kính gì?Vì sao?
c) Vẽ hình xác định quang tâm, 2 tiêu điểm F, F’ của thấu kính.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cách sử dụng thấu kính

Theo hình vẽ bên, ∆ là trục
chính của một thấu kính.
AB là vật sáng. A’B’ là ảnh của AB
qua thấu kính.Resized Image
a. A’B’ là ảnh thật hay ảnh ảo?
b. Thấu kính sử dụng là thấu kính gì?
Vì sao?
c. Bằng phép vẽ, hãy xác định quang tâm O và các tiêu điểm
F, F’ của thấu kính (không cần giải thích cách vẽ)
d. Cho biết OA = 10cm; tiêu cự của kính f = 6cm; AB = 4cm. Tính OA’ và A’B’

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về thấu kính

Một vật sáng AB có dạng mũi tên được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, cách thấu kính 20cm, A nằm trên trục chính. Thấu kính có tiêu cự 10cm.
a) Hãy vẽ ảnh A’B’ của vật AB theo đúng tỉ lệ.
b) Vận dụng kiến thức hình học, tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và xác định đặc điểm của ảnh A’B’.
c) Cho vật sáng AB di chuyển về phía thấu kính. Hãy xác định các đặc điểm ảnh (thật hay ảo, cùng chiều hay ngược chiều, nhỏ hay lớn hơn vật, so sánh khoảng cách từ ảnh và vật đến thấu kính) A’B’ của vật AB.
d) Với bài tập này, thầy (cô) cần lưu ý điều gì khi giảng dạy?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ảnh tao bởi gương cầu lồi

ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có tính chất sau?
A. Là ảnh thật bằng vật. B. Là ảnh ảo bằng vật.
C. Là ảnh ảo bé hơn vật. D. Là ảnh thật bé hơn vật.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay