anilin

2 kết quả phù hợp trong mục anilin
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về amoniac

Cho các chất sau: metylamin, anilin, amoniac, đimetylamin. Chất có tính bazơ mạnh nhất là :

A. metylamin . B. anilin . C. amoniac . D. đimetylamin .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phản ứng của anilin và phenol

Anilin (C_{6}H_{5}NH_{2}) và phenol C_{6}H_{5}OH) đều có phản ứng với :

A.dd HCl B.dd NaOH C. nước Br_{2} D.dd NaCl< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay