Áp dụng mệnh đề vào suy

4 kết quả phù hợp trong mục Áp dụng mệnh đề vào suy
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng có ít nhất 3số liên tiếp

Các số từ đến được xếp ngẫu nhiên chung quanh một đường tròn. Chứng minh rằng có ít nhất số liên tiếp mà tổng số này ít nhất là .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Một trong 5 anh em đánh vỡ cái đầu máy video. Anh nói :

Một trong 5 anh em đánh vỡ cái đầu máy video. Anh nói :”chỉ có thể là Bảo hoặc Thọ “.
Bảo cãi : “tôi không làm. Cả Khanh cũng vậy “.
Thọ : “cả hai đều nói không đúng “.
Khanh : “Đạo nói không đúng”.
Biết là có 3 em nói đúng. Hỏi ai đã làm vỡ cái đầu video.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng không thể biểu diễn số

Chứng minh rằng không thể biểu diễn số , thành tổng của hai hay nhiều số tự nhiên liên tiếp.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thầy giáo hỏi ba người học sinh Vậy : ai nói đúng sự thật?

Thầy giáo hỏi ba người học sinh : “một trong ba em đã nghịch. Ai vậy ?” cả ba học sinh A,B, C đều có câu trả lời. sau đó mỗi học sinh phát biểu thêm:
A : thưa thầy, bạn B nói không đúng
B : thưa thầy,bạn C nói không đúng
C: thưa thầy,cả hai bạn đều nói sai
Vậy : ai nói đúng sự thật?


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay