áp suất chất lỏng

2 kết quả phù hợp trong mục áp suất chất lỏng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

tính áp suất trong bình thông nhau

Cho một bình thông nhau có tiết diện nhánh lớn gấp hai lần nhánh nhỏ. Giữa hai nhánh có một khóa K. Khi khóa K đóng, đổ một lượng nước vào nhánh nhỏ. Sau đó mở khóa K, thấy mực nước trong nhánh nhỏ là 5cm. Tiết diện nhánh nhỏ là 2cm vuông.

a/ tính áp suất nước tại đáy của hai nhánh sau khi mở khóa

b/ tính thể tích nước có trong bình thông nhau

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Công thức tính áp suất chất lỏng

Viết công thức tính áp suất chất lỏng. Nêu tên và đơn vị các đại lượng trong công thức ?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay