áp suất

33 kết quả phù hợp trong mục áp suất
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

tính áp suất trong bình thông nhau

Cho một bình thông nhau có tiết diện nhánh lớn gấp hai lần nhánh nhỏ. Giữa hai nhánh có một khóa K. Khi khóa K đóng, đổ một lượng nước vào nhánh nhỏ. Sau đó mở khóa K, thấy mực nước trong nhánh nhỏ là 5cm. Tiết diện nhánh nhỏ là 2cm vuông.

a/ tính áp suất nước tại đáy của hai nhánh sau khi mở khóa

b/ tính thể tích nước có trong bình thông nhau

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của gan trong cơ thể

Gan có vai trò gì trong cơ chế cân bằng áp suất thẩm thấu? Nêu vai trò của các hoocmôn từ tuyến tụy trong cơ chế cân bằng áp suất thẩm thấu?(

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính lực đảy Ac -si -met

Câu 1) Một vật có thể tích 0,25 m3 được nhúng ngập trong nước.
a) Tính lực đảy Ac -si -met tác dung lên vật . Biết trọng lượng riêng của nước là 10 000N/m3.
b) Vật sẽ chìm hay nổi hay lơ lửng nếu vật đó nặng 780 kg?
Câu 2) Một người có khối lượng 45 kg, đi trên mặt đất. Diện tích tiếp xúc giữa hai bàn chân với mặt đấtt là 30cm3.
a) Tính áp suất người đó gây ra với mặt đất.
b) Nêu cách khắc phục nếu người đó đi trên đất mềm(bùn lầy) bị lún.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính áp suất của khối khí

Xét 1 khối lượng khí không đổi , ở trạng thái ban đầu khối khí có thể tích 3 lít , nhiệt độ 27^{circ}C và áp suất là 10 at .Nén khối khí cho đến khi thể tích chỉ còn 1 lít , nhiệt độ lúc này lên đến 77^{circ} C .Tìm áp suất của khối khí lúc này

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cân bằng áp suất thẩm thấu

Trình bày vai trò của gan trong cân bằng áp suất thẩm thấu ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đồ thị biểu diễn

. Một lượng khí lí tưởng có thể tích V1= 1 lít và áp suất p1= 1 at được dãn đẳng nhiệt tới khi thể tích đạt giá trị V2= 2 lít. Sau đó người ta làm lạnh khí, áp suất của khí giảm đi một nửa, còn thể tích thì không đổi. Cuối cùng khí dãn đẳng áp tới khi thể tích đạt giá trị V3= 4 lít. Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của p vào V và dùng đồ thị để so sánh công trong các quá trình trên.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Điều kiệm đề áp suất khí tăng

Áp suất tăng khi:
A. Áp lực tăng còn diện tích có lực tác dụng được giữ nguyên không đổi
B. Áp lực và diện tích tăng theo cùng tỉ lệ.
C. Áp lực và diện tích giảm theo cùng tỉ lệ.
D. Diện tích tăng và áp lực không đổi

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Áp suất của chất khí

Nguyên nhân gây ra áp suất của chấtkhí là.
A. Do các phân tử va chạm vào nhau. B. Do các phân tử va chạm vào thành bình.
C. Chất khí có khối lượng riêng nhỏ. D. Một đáp án khác.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ap suất khí quyển

áp suất khí quyển
A. Có giá trị không đổi B. Thay đổi theo độ cao
C. Có đơn vị là N D. Có thể đo bằng lực kế.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cách tăng áp suất

Muốn làm tăng áp suất thì phải làm như thế nào ? Nêu ví dụ trong thực tế về cách tăng áp suất ?.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Công thức tính áp suất chất lỏng

Viết công thức tính áp suất chất lỏng. Nêu tên và đơn vị các đại lượng trong công thức ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đơn vị đo áp suất

Đơn vị đo áp suất là:
A. N/m2. B. N/m3. C. kg/m3. D. N.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính áp suất ban đầu của khí

Khí được nén đẳng nhiệt từ thể tích 6 lít đến 4 lít, áp suất khí tăng thêm 0,75at. Áp suất ban đầu của khí là:
A.0,5 at B.1 at C.1,75 at D.1,5 at

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cơ chế vận chuyển trong mạch gỗ

Cơ chế vận chuyễn các chất trong mạch gỗ là:
A. Thẩm thấu, do sự chênh lệch áp suất thẩm thấu.
B. Khuếch tán, do sự chênh lệch áp suất thẩm thấu.
C. Đi từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.
D. Thẩm thấu, từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cơ chế hấp thụ nước ở rễ

Cơ chế hấp thụ nước ở rễ:
A. Thẩm thấu, do sự chênh lệch áp suất thẩm thấu.
B. Khuếch tán, do sự chênh lệch áp suất thẩm thấu.
C. Đi từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.
D. Thẩm thấu, từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thể tích của một khối khí lí tưởng

Nếu cả nhiệt độ và thể tích của một khối khí lí tưởng tăng gấp đôi thì áp suất:
A.Tăng lên 4 lần B.Giảm đi frac{1}{4} lần C.Không đổi D.Tăng gấp đôi

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính nhiệt độ hỗn hợp khí

Chọn câu trả lời đúng : Trong xilanh của một động cơ đốt trong có 40dm3 hỗn hợp khí đốt dưới áp suất 1 atm và nhiệt độ 47^{circ}C .Píttông nén xuống làm cho thể tích của hỗn hợp khí chỉ còn 5dm3 và áp suất tăng lên 15 atm .Nhiệt độ hỗn hợp khí khi đó là
A.15,7^{circ}CC B.141^{circ}C C.32,7^{circ}C D.327^{circ}C

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

sự bay hơi của chất lỏng

Chọn câu sai
A.Sự bay hơi phụ thuộc nhiệt độ, diện tích mặt thoáng, áp suất và bản chất của chất lỏng.
B.Sự bay hơi là quá trình hóa hơi xảy ra ở bề mặt thoáng của chất lỏng.
C.Sự sôi là quá trình hóa hơi xảy ra cả ở bề mặt thoáng và trong lòng khối chất lỏng.
D.Sự sôi phụ thuộc nhiệt độ, diện tích mặt thoáng, áp suất và bản chất của chất lỏng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng khí trong bình

Một bình chứa khí có áp suất bằng áp suất khí quyển và có nhiệt độ là 15^{circ}C .Khối lượng khí là 150g .Người ta tăng nhiệt độ của bình thêm 12^{circ}C và mở một lỗ nhỏ cho khí thông với khí quyển .Khối lượng khí trong bình giảm đi
A.6g B.12g C.2,7g D.27g

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Áp suất riêng phần của hơi nước

Độ ẩm tỉ đối của không khí là 80% và áp suất hơi nước bão hòa ở 28^{circ}C là 28,35mmHg. Áp suất riêng phần của hơi nước trong không khí ở nhiệt độ này là:
A.226,8mmHg B.22,68mmHg C.35,44mmHg D.354,4mmHg< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay