át lát địa lý

3 kết quả phù hợp trong mục át lát địa lý
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

các vùng chuyên canh cây công nghiệp

Dựa vào Át lát địa lí Việt Nam trang nông nghiệp chung và kiến thức đã học, hãy cho biết:
1) Quy mô và các cây công nghiệp chính của vùng chuyên canh cây công nghiệp: Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Trung du và miền núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
2) Tại sao Đông Nam Bộ trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp có quy mô lớn nhất nước?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

đặc điểm phân bố khoáng sản năng lượng

Dựa vào Át lát địa lí Việt Nam trang -Địa chất khoáng sản, hãy trình bày đặc điểm phân bố và trữ lượng khoáng sản năng lượng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của Việt Nam

Dựa vào Át lát địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy trình bày:
a) Đặc điểm chung của Việt Nam
b)Ảnh hưởng của biển đối với các điều kiện tự nhiên nước ta.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay