át lát

7 kết quả phù hợp trong mục át lát
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hậu quả của việc phân bố dân cư chưa hợp lý nước ta

Dựa vào Atlas Địa lý Việt Nam, chứng minh rằng sự phân bố dân cư nước ta chưa hợp lý. Nêu hậu quả của việc phân bố dân cư chưa hợp lý đó.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính chất khí hậu nước ta

Dựa vào át lát địa lí và kiến thức đã học em hãy:
-Hãy chứng minh khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm?
- Tính chất khí hậu này ảnh hưởng như thế nào đến sông ngòi nước ta?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Át lát địa lí Việt Nam

Qua át lát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học (trang 14, Các miền tự nhiên)
1. Dựng lát cắt địa hình từ Thành phố Hồ Chí Minh qua Đà Lạt, núi Bi Doup đến sông Cái theo tỉ lệ ngang 1: 3000 000, tỉ lệ đứng 1: 100 000.
2. Nhận xét đặc điểm địa hình theo lát cắt đó.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

sự phân hoá lãnh thổ của ngành công nghiệp

Dựa vào Át lát Việt Nam- Trang CN chung và hiểu biết của bản thân, hãy:
a) Chứng minh sự phân hoá lãnh thổ của ngành công nghiệp ở nước ta.
b) Giải thích vì sao đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận có mức độ tập trung CN theo lãnh thổ vào loại cao nhất cả nước.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

các vùng chuyên canh cây công nghiệp

Dựa vào Át lát địa lí Việt Nam trang nông nghiệp chung và kiến thức đã học, hãy cho biết:
1) Quy mô và các cây công nghiệp chính của vùng chuyên canh cây công nghiệp: Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Trung du và miền núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
2) Tại sao Đông Nam Bộ trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp có quy mô lớn nhất nước?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

đặc điểm phân bố khoáng sản năng lượng

Dựa vào Át lát địa lí Việt Nam trang -Địa chất khoáng sản, hãy trình bày đặc điểm phân bố và trữ lượng khoáng sản năng lượng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của Việt Nam

Dựa vào Át lát địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy trình bày:
a) Đặc điểm chung của Việt Nam
b)Ảnh hưởng của biển đối với các điều kiện tự nhiên nước ta.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay