Ba đường Cônic

4 kết quả phù hợp trong mục Ba đường Cônic
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường chuẩn của các cônic

Viết phương trình đường chuẩn của các cônic sau :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình của Conic

Lập phương trình của Conic có tâm sai , một tiêu điểm là và đường chuẩn ứng với tiêu điểm đó là
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tùy theo các giá trị của m, hãy xác định khi nào thì (Cm) là elip

Cho họ đường cong có phương trình: trong đó là tham số Tùy theo các giá trị của , hãy xác định khi nào thì là elip, khi nào là Hypebol? Giả sử là một điểm tùy ý trên đường thẳng không thuộc trục hoành. Chứng minh rằng với mỗi điểm luôn luôn có đường cong của họ đi qua . Hỏi trong số đường cong đó có bao nhiêu elip và bao nhiêu Hypebol?
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hỏi đó có phải là đường cô-níc không?

Cho đường cong bậc hai có phương trình . Hỏi đó có phải là đường cô-níc không?


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay