ba nghiệm phân việt

1 kết quả phù hợp trong mục ba nghiệm phân việt
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xét tính liên tục của hàm số

Bài 1
Xét tính liên tục của hàm số sau trên tập xác định của nó
Resized Image
, với a là tham số.

Bài 2
Chứng minh rằng phương trình
Resized Image
có ba nghiệm phân biệt trong khoảng (-2 ; 2).< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay