bậc dinh dưỡng

1 kết quả phù hợp trong mục bậc dinh dưỡng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

lưới thức ăn

Giả sử một lưới thức ăn đơn giản gồm các sinh vật được mô tả như sau : cào cào, thỏ và nai ăn thực vật; chim sâu ăn cào cào; báo ăn thỏ và nai; mèo rừng ăn thỏ và chim sâu. Trong lưới thức ăn này, các sinh vật cùng thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2 là
A. chim sâu, thỏ, mèo rừng. B. cào cào, thỏ, nai.
C. cào cào, chim sâu, báo. D. chim sâu, mèo rừng, báo.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay