bậc dinh dưỡng

2 kết quả phù hợp trong mục bậc dinh dưỡng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

lưới thức ăn

Giả sử một lưới thức ăn đơn giản gồm các sinh vật được mô tả như sau : cào cào, thỏ và nai ăn thực vật; chim sâu ăn cào cào; báo ăn thỏ và nai; mèo rừng ăn thỏ và chim sâu. Trong lưới thức ăn này, các sinh vật cùng thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2 là
A. chim sâu, thỏ, mèo rừng. B. cào cào, thỏ, nai.
C. cào cào, chim sâu, báo. D. chim sâu, mèo rừng, báo.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

nhóm sinh vật trong hệ sinh thái

Cho các nhóm sinh vật trong một hệ sinh thái:
(1) Động vật ăn động vật.
(2) Động vật ăn thực vật.
(3) Sinh vật sản xuất
Sơ đồ thể hiện đúng thứ tự truyền của dòng năng lượng qua các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái là:
A.(1) 
ightarrow (3) 
ightarrow (2) B. (1) 
ightarrow (2) 
ightarrow (3)
C. (2)
ightarrow (3) 
ightarrow (1) D.(3) 
ightarrow (2) 
ightarrow (1)< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay