bắc mỹ

10 kết quả phù hợp trong mục bắc mỹ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm khí hậu Bắc Mỹ

- Nêu sự phân hóa khí hậu ở Bắc Mỹ? Tại sao có sự phân hóa đó?
- Vì sao: Vùng công nghiệp mới của Hoa Kỳ lại chuyển về phía Tây Nam của đất nước?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự phân bố nông nghiệp của Bắc Mĩ

Trình bày những đặc điểm nổi bật và sự phân bố nông nghiệp của Bắc Mĩ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Địa hình của khu vực bắc mỹ

Bắc Mỹ có mấy khu vực địa hình? Nêu đặc điểm từng khu vực địa hình đó?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nền nông nghiệp của Bắc Mỹ

Nền nông nghiệp của Bắc Mỹ với Trung và Nam Mỹ khác nhau như thế nào?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới hiện nay

Trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới hiện nay thuộc khu vực:
A. Bắc Mỹ B. Trung Đông C. Nam Mỹ D. Châu Phi

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phân biệt khí hậu lục địa bắc mỹ và nam mỹ

Phân biệt khí hậu, dân cư giữa lục địa Bắc Mỹ và lục địa Nam Mỹ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cấu trúc địa hình Bắc Mĩ

Trình bày đặc điểm cấu trúc địa hình Bắc Mĩ ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sự đa dạng của khí hậu Bắc Mỹ

Khí hậu bắc Mỹ đa dạng và có sự phân hoá :
A. Theo chiều bắc - nam B. Cả hai đều sai
C. Theo chiều tây - đông D. Cả hai đều đúng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Địa hình Nam Mỹ với bắc Mỹ

So sánh đặc điểm địa hình Nam Mỹ với đặc điểm địa hình bắc Mỹ ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiệp định tự do Bắc Mỹ

Hiệp định tự do Bắc Mỹ (N A F T A) gồm bao nhiêu quốc gia?
a. Một b. Hai
c. Ba d. Bốn< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay