bạch tạng

6 kết quả phù hợp trong mục bạch tạng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hội chứng đao

Bệnh nào sau đây do đột biến số lượng NST thường ở người?
A. Bạch tạng.
B. Hội chứng Đao.
C. Ung thư máu.
D. Phêninkêtô niệu.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bệnh ung thư máu

Ở người, những bệnh, hội chứng nào sau đây liên quan đến đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể?
A. Bệnh phêninkêto niệu, bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm.
B. Bệnh ung thư máu ác tính, hội chứng tiếng mèo kêu.
C. Bệnh máu khó đông, hội chứng Tớcnơ.
D. Bệnh bạch tạng, hội chứng Đao.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

gen trên nhiễm sắc thể giới tính

Ở người gen a: bạch tạng, A: bình thường nằm trên NST thường. m: mù màu, M: bình thường trên NST X, gen qui định nhóm máu có 3 alen IA, IB, IO. Tổng số loại kiểu gen có thể có trong quần thể về các gen trên là:
A. 90 B. 60 C. 120 D. 30

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

kiểu gen quy định bệnh bạch tạng

ở người, gen D quy định da bình thường, alen d quy định bệnh bạch tạng, gen nằm trên NST thường. Gen M quy định mắt bình thường, alen m quy định bệnh mù màu, gen nằm trên NST X, không có alen trên NST Y. Mẹ bình thường, bố mù màu sinh con trai bạch tạng, mù màu. Xác suất sinh con gái bình thường là
A 25 %. B 37,5 %. C 18,75 %. D 75 %.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

đặc tính của bện bạch tạng

Bệnh bạch tạng là một bệnh do đột biến gen lặn trên NST thường gây nên. Ở một quần thể người đang ở trạng thái cân bằng di truyền, trung bình cứ 10000 người thì có 1 người biểu hiện bệnh này. Tỉ lệ người mang gen gây bệnh nhưng không biểu hiện bệnh trong quần thể là
A. 0,099 B. 0,198 C. 0,0198 D. 0,011

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bênh Bạch tạng và phêninkêtô niệu

Bạch tạng và phêninkêtô niệu là bệnh gây ra bởi hai gen lặn thuộc các NST thường khác nhau. Nếu một cặp vợ chồng dị hợp tử về cả hai tính trạng thì xác suất đứa con đầu của họ mắc một trong hai bệnh là bao nhiêu?
A. 6,25% B. 12,5% C. 25% D. 37,5%< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay