BÀI TẬP THÊM)

1 kết quả phù hợp trong mục BÀI TẬP THÊM)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

BÀI 7: TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRUNG TRỰC

Cho xÔy=60 độ; điểm A nằm trong xÔy. Vẽ điểm B sao cho Ox là đường trung trực của AB. Vẽ điểm C sao cho Oy là đương trung trực của AC.

a) Chứng minh: OB=OC

b)Tính BÔC

Các bạn không cần vẽ hình đâu.

Các ơn các bạn/anh/chị đã giúp đỡ.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay