bài tập toán 9

7 kết quả phù hợp trong mục bài tập toán 9
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các giá trị lượng giác

1.Tính các giá trị lượng giác sau
Resized Image

2.Tìm Resized Image biết

Resized Image
3.Tính các giác trị lượng giác của cung Resized Image biết
Resized Image
4***Tính các biểu thức sau
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình- toán 9

Không dùng máy tính, giải hệ phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

Cho biểu thức:
Resized Image
a) Rút gọn biểu thức P.
b) Tìm a,b sao cho
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đồ thị của hàm số

Cho hàm số bậc nhất y = 2x + 4 (d1)
a) Vẽ đồ thị của hàm số trờn.
b) Gọi giao điểm của đường thẳng d1 với 2 trục Ox và Oy lần lượt là A, B. Tính diện tích của tam giác AOB (đơn vị đo trên các trục tọa độ là cm).
c) Tỡm giỏ trị của m để đường thẳng (d2): y = (m-1)x -5 song song với đường thẳng (d1¬)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình bậc nhất

Giải hệ phương trình sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình bậc hai

a. Giải phương trình:
Resized Image
b. Giải hệ phương trình: .
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay