bài tập vật lý 10

10 kết quả phù hợp trong mục bài tập vật lý 10
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính áp suất sau quá trình đẳng nhiệt

Một lượng khí có thể tích 15 lít, áp suất 2atm, nhiệt độ 27 0C thực hiện một chu trình gồm 3 quá trình biến đổi liên tiếp:
Quá trinh 1: Đẳng nhiệt, thể tích tăng gấp đôi.
Quá trình 2: Đẳng áp.
Quá trình 3: Đẳng tích đưa lượng khí trở về trạng thái ban đầu.
a. Tính áp suất sau quá trình đẳng nhiệt?
b. Tính nhiệt độ sau quá trình đẳng áp?
c. Vẽ đường biểu diễn chu trình trong hệ tọa độ POT, VOT, POV?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tổng động lượng của vật

Một hệ gồm hai vật có khối lượng lần lượt là m1 = 6kg, m2 = 4kg, chuyển động với vận tốc có độ lớn lần lượt là v1 = 5 m/s, v2 = 10 m/s. Bỏ qua mọi lực cản của môi trường và lực ma sát.
a.Tính tổng động lượng và tổng động năng của hệ 2 vật trong trường hợp hai vật chuyển động theo phương vuông góc với nhau.
b.Biết vật 1 và vật 2 chuyển động trên cùng một đường thẳng và cùng chiều với nhau.Hãy tính vận tốc của mỗi vật ngay sau va chạm trong trường hợp va chạm là va chạm mềm.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tỉ số khối lượng của vật

Trên máng thẳng nằm ngang, một xe lăn nhỏ khối lượng m1 đang chuyển động với vận tốc không đổi là 90cm/s thì một xe nhỏ khác có khối lượng m2 chuyển động với vận tốc 120cm/s cùng chiều đến va chạm từ phía sau. Sau va chạm vận tốc của xe 1 là 130cm/s, xe 2 là 100cm/s và cả hai xe chuyển động theo chiều như cũ. Tìm tỉ số khối lượng của xe 1 đối với xe 2. Coi va chạm là đàn hồi và thời gian va chạm là rất ngắn.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính vận tốc của vật theo thời gian

Cho đồ thị theo thời gian của hai chuyển động như hình vẽ. Tính vận tốc của vật I so với vật II.
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Động lượng của vật chuyển động cùng hướng

Hệ vật gồm vật 1 có khối lượng 2kg chuyển động với vận tốc 1,5 m / s , vật 2 có khối lượng 4kg chuyển động với vận tốc 1m / s .Tìm động lượng của hệ 2 vật trong các trường hợp
a) Hai vật chuyển động cùng hướng
b) Hai vật chuyển động ngược hướng
c) Hai vật chuyển động vuông góc với nhau

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình đẳng tích

quá trình đẳng tích là quá trình có.
A. P= const B . V= const C. T= const D. m = const

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đơn vị đo của áp suất trong hệ SI

Đơn vị đo của áp suất trong hệ SI là
A ^{circ}C B . K C. N/m D.P_{a}

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đơn vị của nhiệt độ trong hệ SI

đơn vị của nhiệt độ trong hệ SI là.
A .0C B . K C. J D.kg

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập vật lý 10

Quả bóng khối lượng 500g bay với vận tốc 72km/h đến đập vuông góc vào một bức tường rồi bật trở ra theo phương cũ với vận tốc 54km/h. Thời gian va chạm là 0,05s. Tính lực của bóng tác dụng lên tường
A. 700N B 550N C 450N D. 350N

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính áp suất ban đầu của khí

Khí được nén đẳng nhiệt từ thể tích 6 lít đến 4 lít, áp suất khí tăng thêm 0,75at. Áp suất ban đầu của khí là:
A.0,5 at B.1 at C.1,75 at D.1,5 at< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay