bài tập vật lý 7

12 kết quả phù hợp trong mục bài tập vật lý 7
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính giá trị hiệu điện thế giữa hai điểm

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ sau:
Resized Image
a/ Hãy so sánh cường độ dòng điện chạy qua các bóng đèn?
b/ Biết hiệu điện thế giữa hai điểm 1 và 2 là U12=2,3V; giữa hai điểm 1 và 3 là U13= 4,8V Tính giá trị hiệu điện thế giữa hai điểm 2 và 3 (U23=?)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chất dẫn điện tốt nhất

Chất dẫn điện tốt nhất,chất cách điện tốt nhất là:
A. Đồng và nhựa
B. Nhôm và sứ
C. Bạc và sứ
D. Bạc và nước nguyên chất

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hai thành phần mang điện trong nguyên tử

Hai thành phần mang điện trong nguyên tử là:
A.Electron dương và electron âm
B.Hạt nhân âm và hạt nhân dương
C.Hạt nhân mang điện tích dương và electron mang điện tích âm.
D.Hạt nhân mang điện tích âm và electron mang điện tích dương.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Dòng điện là

Dòng điện là:
A. Dòng dịch chuyển có hướng
B. Dòng electron dịch chuyển
C. Dòng các điện tích dịch chuyển không có hướng
D. Dòng các điện tích dịch chuyển có hướn

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Số dao động trong một giây

Số dao động trong một giây gọi là:
A Biên độ dao động
B Tần số dao động
C Vật dao động
D Nguồn âm dao động.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Muốn có ảnh ảo lớn hơn vật,

Muốn có ảnh ảo lớn hơn vật, ta đặt vật :
A Trước gương cầu lõm và gần sát gương
B Trước gương cầu lồi
C Trước gương phẳng
D Cách xa gương cầu lõm và ở trước gương

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

gương cầu lồi và gương cầu lõm

Điểm giống nhau giữa gương cầu lồi và gương cầu lõm là:
A.Tạo ra ảnh ảo không bằng vật
B.Tạo ra ảnh ảo lớn hơn vật
C.Tạo ra ảnh ảo bằng vật
D.Tạo ra ảnh ảo bé hơn vật

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Môi trường không thể truyền âm

Âm không thể truyền trong môi trường nào dưới đây:
A/ Trong chân không B/ Tường bê tông C/ Nước biển
D/ Tầng khí quyển bao quanh trái đất.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Môi trường truyền âm

Âm chỉ truyền qua các môi trường:
A. Chất rắn , chất lỏng và chân không B. Chất rắn, chất khí và chân không
C. Chât lỏng, chất khí và chân không D. Chất khí, chất rắn và chất lỏng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Gương cầu lồi và gương phẳng

So sánh ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi và gương phẳng có cùng kích thước khi đặt vật cách hai gương một khoảng bằng nhau :
a/ ảnh ảo của gương cầu lồi lớn hơn của gương phẳng . b/ ảnh ảo của gương cầu lồi nhỏ hơn của gương phẳng . c/ ảnh ảo của hai gương bằng nhau . d/ Không so sánh được .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

quan hệ giữa góc tới và góc phản xạ

Mối quan hệ giữa góc tới và góc phản xạ khi tia sáng gặp gương phẳng như thế nào ?
A. Góc tới gấp đôi góc phản xạ B. Góc phản xạ gấp đôi góc tới
C. Góc phản xạ khác góc tới D. Góc phản xạ luôn luôn bằng góc tới

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khi nào mắt ta nhìn thấy một vật

Khi nào mắt ta nhìn thấy một vật ?
A. Khi mắt ta hướng vào vật. B. Khi mắt ta phát ra những tia sáng đến vật.
C. Khi có ánh sáng truyền từ vật đến mắt ta. D. khi giữa vật và mắt ta không có bóng tối< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay