Bài tập về bài tập vật lý 9

4 kết quả phù hợp trong mục bài tập vật lý 9
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính điện trở tương đương

Có ba điện trở giống nhau R1 = R2 = R3 = R được mắc với nhau rồi mắc nối tiếp với 1 ampe kế vào một nguồn điện hiệu điện thế U không đổi. Ampe kế có điện trở rất nhỏ, số chỉ của ampe kế cho biết cường độ dòng điện trong mạch chính.
1. Hỏi có mấy cách mắc mạch điện? Tính điện trở tương đương của mỗi mạch.
2. Người ta thấy có một mạch điện mà số chỉ của ampe kế là nhỏ nhất và bằng 0,3A. Đó là mạch điện nào? Tìm số chỉ của ampe kế trong các cách mắc điện khác.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm hình vẽ đúng

Hình vẽ dưới đây hình nào đúng?
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính nhiệt độ sôi của nước

Đun sôi một ấm nước bằng một bếp điện. Bếp điện có hiệu suất 100%, còn ấm điện tỏa nhiệt ra không khí tỉ lệ thuận với thời gian đun. Khi đun ở hiệu điện thế U1 = 200V thì sau 5 phút nước sôi, ở U2 = 100V thì sau 25 phút nước sôi. Hỏi khí đun ở U3 = 150V thì sau bao lâu nước sẽ sôi?.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay