bản đồ di truyền

2 kết quả phù hợp trong mục bản đồ di truyền
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bản đồ di truyền

Bản đồ di truyền là
A. trình tự sắp xếp và vị trí tương đối của các gen trên nhiễm sắc thể của một loài.
B. trình tự sắp xếp và khoảng cách vật lý giữa các gen trên nhiễm sắc thể của một loài.
C. vị trí của các gen trên nhiễm sắc thể của một loài.
D. số lượng các gen trên nhiễm sắc thể của một loài.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bản đồ di truyền trong chọn giống

Bản đồ di truyền có ý nghĩa trong công tác chọn giống là:
A. Rút ngắn thời gian chọn cặp giao phối, do đó rút ngắn thời gian tạo giống.
B. Xác định vị trí gen qui định các tính trạng cần loại bỏ.
C. Xác định vị trí gen qui định các tính trạng có giá trị kinh tế.
D. Xác định vị trí gen qui định các tính trạng không có giá trị kinh tế.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay