bản đồ

21 kết quả phù hợp trong mục bản đồ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập bảng tần số

Điểm số trong các lần bắn của một xạ thủ thi bắn súng được ghi lại như sau

Resized Image

a) Lập bảng tần số?
b) Xạ thủ đã bắn bao nhiêu phát súng?
c) Số điểm thấp nhất của các lần bắn là bao nhiêu?
d) Có bao nhiêu lần xạ thủ đạt điểm 10 ?
e) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là bao nhiêu?
f) Tìm tần số của điểm 8?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm bản đồ

Bản đồ là gì ? Làm thế nào để xác định được phương hướng trên bản đồ

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ

a/ Tỉ lệ bản đồ có ý nghĩa gì?
b/ Trên thực tế đường biên giới nước ta ở đất liền dài 4550 km, trên bản đồ hành chính Việt Nam dài 100 cm. Tính tỉ lệ bản đồ trên?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải thích hiện tượng ngày đêm trên Trái đất

1. Vì sao có hiện tượng ngày và đêm luân phiên nhau ở khắp mọi nơi trên Trái Đất? (2đ)
2. Bản đồ có tỉ lệ 1:100.000. Đo được giữa 2 điểm A và B trên bản đồ là 5 cm. Tính khoảng cách A và B trên thực tế bằng bao nhiêu? (1đ)
3. Gải thích vì sao các nước ở nửa cầu Bắc vào khoảng tháng 10 lại có hiện tượng ngày ngắn đêm dài?(1đ)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cách xác định phương hướng trên bản đồ

. Nêu cách xác định phương hướng trên bản đồ

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm bản đồ

a/ Thế nào là bản đồ?
b/ Khi vẽ bản đồ người ta thường dùng những loại kí hiệu nào? Cho ví dụ cụ thể từng loại kí hiệu.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về bản đồ

a/ Thế nào là bản đồ?
b/ Khi vẽ bản đồ người ta thường dùng những loại kí hiệu nào? Cho ví dụ cụ thể từng loại kí hiệu.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa tỉ lệ bản đồ

Nêu ý nghĩa tỉ lệ bản đồ?
Tìm tỉ lệ bản đồ, biết khoảng cách thực tế từ A- B là 180 km và trên bản đồ khoảng cách đó đo được 20 cm.(2đ)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Mối quan hệ hiện nay của Việt Nam và Trunh Quốc

Câu I: (3,0 điểm)
Dựa vào tập bản đồ thế giới và các châu lục (phần châu Á - Địa lí tự nhiên), hãy giải thích tại sao ở miền Tây của Trung quốc lại xuất hiện các sa mạc, trong khi ở miền Đông lại không có sa mạc?
Câu II: (2,0 điểm)
Hãy trình bày mối quan hệ hữu nghị Việt Nam và Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về bản đồ

Bản đồ là gì ? em hãy nêu cách xác định phương hướng trên bản đồ dựa vào kinh tuyến ? Các đối tượng địa lí thường được thể hiện trên bản đồ bằng những loại kí hiệu nào?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm về bản đồ

Bản đồ là:

A: Hình vẽ về một khu vực hay một châu lục trên giấy
B: Hình vẽ về một khu vực hay một châu lục thu nhỏ trên giấy.
C: Là hình vẽ thế giới trên quả địa cầu

D: Cả B và C đều đúng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bảng chú giải của bản đồ

Tại sao khi sử dụng bản đồ trước tiên chúng ta phải xem bảng chú giải

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định phương hướng trên bản đồ

Theo quy ước thì phương hướng trên bản đồ được xác định như thế nào? Muốn xác định phương hướng trên bản đồ ta dựa vào yếu tố nào ? (SGK Địa Lí 6, trang 15, Nhà Xuất bản Giáo dục, năm xuất bản 2003 )

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập Địa lý 6 về kí hiệu bản đồ

Em hãy cho biết độ cao của địa hình trên bản đồ được biểu hiện bằng gì?

Nêu các dạng kí hiệu bản đồ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập địa lý lớp 6

Dựa vào số ghi tỉ lệ các bản đồ sau đây 1: 200.000 và 1: 6000.000, cho biết 5 cm trên bản đồ tương ứng với bao nhiêu km trên mặt đất ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bản đồ di truyền

Bản đồ di truyền là
A. trình tự sắp xếp và vị trí tương đối của các gen trên nhiễm sắc thể của một loài.
B. trình tự sắp xếp và khoảng cách vật lý giữa các gen trên nhiễm sắc thể của một loài.
C. vị trí của các gen trên nhiễm sắc thể của một loài.
D. số lượng các gen trên nhiễm sắc thể của một loài.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính tần số hoán vị gen

Tần số hoán vị gen như sau: AB = 47%, AC = 36%, BC = 11% , bản đồ gen về 3 gen nói trên như thế nào ?
A. ACB B. ABC
C. CAB D. BAC

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bản đồ di truyền trong chọn giống

Bản đồ di truyền có ý nghĩa trong công tác chọn giống là:
A. Rút ngắn thời gian chọn cặp giao phối, do đó rút ngắn thời gian tạo giống.
B. Xác định vị trí gen qui định các tính trạng cần loại bỏ.
C. Xác định vị trí gen qui định các tính trạng có giá trị kinh tế.
D. Xác định vị trí gen qui định các tính trạng không có giá trị kinh tế.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

đặc điểm của tần số hoán vị gen

Đặc điểm nào KHÔNG đúng khi nói về tần số hoán vị gen:
A. Biểu thị khoảng cách giữa các gen B.Tỷ lệ nghịch với khoảng cách giữa các gen
C. Dao động trong khoảng 0% - 50% D. Được sử dụng để lập bản đồ di truyền

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

nguyên tắc lập bản đồ gen

Việc lập bản đồ gen được hình thành trên nguyên tắc:
A. Căn cứ vào kết quả lai phân tích cá thể trội
B. Tự thụ hoặc tạp giao
C. Dựa vào hiện tượng phân li ngẫu nhiên và tổ hợp tự do của các gen trong giảm phân
D. Dựa vào tần số hoán vị gen để suy ra vị trí tương đối của các gen trên nhiễm sắc thể (NST)< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay