bán kính

24 kết quả phù hợp trong mục bán kính
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình tiếp tuyến với đường tròn

Cho đường tròn (C):
Resized Image
1).Xác định tâm I và bán kính R của đường tròn(C).
2).Lập phương trình tiếp tuyến với đường tròn (C) vuông góc với đường thẳng(∆):3x-4y+1=0.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ và tâm bán kính

CâuI): Trong không gian Oxyz cho mp(P) và mặt cầu (S) lần lượt có phương trình
Resized Image
1) Chứng minh mặt cầu cắt mặt phẳng.
2) Tìm tọa độ tâm và bán kính đường tròn giao tuyến của mặt cầu và mặt phẳng.
Câu II): Viết số phức sau dưới dạng lượng giác
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ tâm bán kính đường tròn

Trong mặt phẳng toạ độ 0xy cho đường tròn(C) có phương trình:

Resized Image
; Và đường thẳng (d) có PT: 4x +3y +23 = 0
1) Tìm toạ độ tâm và bán kính của đường tròn (C)
2) Lập PT đường tròn (T) có bán kính nhỏ nhất , tâm thuộc đường thẳng (d) và tiếp xúc ngoài với đường tròn (C)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tâm và bán kính đường tròn

1. Tìm tâm và bán kính của đường tròn sau

Resized Image
2. Viết phương trình đường tròn biết tâm I(3;-5) và bán kính R=5
3. Viết phương trình đường tròn biết tâm I(2;-3) và đường tròn đi qua điểm A(2;-1)
4. Viết phương trình đường tròn biết đường tròn có đường kính AB, với Resized Image
5. Viết phương trình đường tròn biết tâm I(2;-3) và đường tròn có một tiếp tuyến
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tinh bán kính đường tròn nội tiếp tam giác

Câu 1 :
Tam giác ABC có ba cạnh có độ dài lần lượt là AB = 31,25cm , BC = 42,36cm, CA = 48,42cm.
a, Tinh bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đó
b, Tính số đo góc A
Câu 2 :
Cho tam giác ABC có ba góc nhọn góc A = 60^{circ} . AC = 12,5 cm , BC ; 15,12 cm.
a, Tính AB
b, Tính số đo góc C

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định tâm mặt cầu

Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với mặt đáy ,SA=a, tam giác ABC đều cạnh a.Hãy xác định tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính bán kính đường tròn

Cho tam giỏc ABC nhọn . Đường trũn tõm O đường kớnh BC cắt AB ở M và cắt AC ở N. Gọi H là giao điểm của BN và CM.
1) Chứng minh AH vuông góc với BC .
2) Gọi E là trung điểm AH. Chứng minh ME là tiếp tuyến của đường tròn (O)
3) Chứng minh MN. OE = 2ME. MO
4)Gọi giao điểm của OE và MN là K. Biết ME = 16cm, OK =12cm. Tính bán kính của đường trinh tâm O.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

1. Trong 1 tam giác có chu vi ko đổi và bằng 3√3 . Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đó.
2. Cho x, y thỏa mãn 36x² + 16y² = 9.
Tìm GTNN của biểu thức A = y – 2x +5.
(Viết kết quả dưới dạng số thập phân)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng

Cho điểm M(2, 4) và đ.tròn C) có ph.trình:

Resized Image
a) Xác định tâm I và bán kính R của đường tròn
b) Viết ph.trình tiếp tuyến d của C) song song với đường thẳng x + y = 0
c) Viết pt đường thẳng Resized Imagequa M cắt C) tại 2 điểm A, B sao cho M là trung điểm của AB

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác

a) Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy cho tam giác ABC có diện tích bằng 3/2 . Biết A(2; - 3), B(3; - 2) và trọng tâm G thuộc đường thẳng d có phương trình: 3x–y–8=0.
Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC.
b) Trong mặt phẳng cho đường tròn (C) có tâm O, bán kính R và đường thẳng d tiếp xúc với (C) tại điểm A cố định. Từ điểm M nằm trên mặt phẳng và ngoài đường tròn (C) kẻ tiếp tuyến MT tới đường tròn (C) (T là tiếp điểm). Gọi H là hình chiếu vuông góc của M lên d.
Chứng minh rằng đường tròn tâm M có bán kính MT luôn tiếp xúc với một đường tròn cố định khi M di động trên mặt phẳng sao cho: MT = MH.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh 2 đường thẳng song song

Cho hai đường tròn tâm O bán kính R và tâm O’ bán kính R’ cắt nhau tại A và B sao cho OA và O’A vuông góc với nhau. Đường thẳng OO’ cắt hai đường tròn tại các điểm C,E,D,F sao cho các điểm C,O,E,D,O’,F nằm trên đường thẳng OO’ theo đúng thứ tự đó.BE cắt đường tròn tâm O tại điểm thứ hai P và cắt CA tại M.BD cắt đường tròn tâm O’ tại điểm thứ hai Q và cắt AF tại N.Chứng minh rằng :
a)Ba điểm C,A,Q thẳng hàng.
b)Các đường thẳng MN và CF song song với nhau.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tỉ số diện tích 2 tam giác

Cho đường tròn tâm O bán kính R và một đường thẳng d cố định không cắt (O;R). Hạ OH vuông góc d. M là 1 điểm thay đổi trên d (M không trùng với H). Từ M kẻ 2 tiếp tuyến MP và MQ (P, Q là tiếp điểm) với đường tròn (O;R). Dây cung PQ cắt OH ở I và cắt OM ở K.
a. C/m 5 điểm O, Q, H, M, P cùng ở trên một đường tròn
b. C/m: IH.IO = IQ.IP
c. C/m rằng khi M thay đổi trên d thì tích IP.IQ không đổi.
d. Giả sử góc PMQ = 60^{circ}. Tính tỷ số diện tích 2 tam giác MPQ và OPQ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tâm và bán kính đường tròn

Cho đường tròn (C):

Resized Image
a.Hãy tìm tâm và bán kính của đường tròn (C)
b.Viết PTTT với đường tròn (C) tại điểm A(1 ;1)
c.Lập phương trình đường thẳng đi qua gốc toạ độ và cắt (C) tại hai điểm A,B sao cho AB=8

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thời gian của chất điểm

Một đường vòng tròn bán kính R gồm hai nửa bằng nhau AmB và AnB như hình vẽ H.1.1.

Resized Image
Có hai chất điểm xuất phát đồng thời từ A và chuyển động theo hai chiều ngược nhau. Hỏi sau bao lâu chúng sẽ gặp nhau. Biết vận tốc của chuyển động trên nửa AmB là v1 và trên nửa AnB là v2.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập vật lý 10

Trong một quả cầu bằng chì bán kính R người ta khoét một lỗ hình cầu bán kính R/2. tìm lực do quả cầu tác dụng lên vật nhỏ m trên đường nối tâm hai hình cầu cách tâm hình cầu lớn một khoảng d. biết khối lượng của quả cầu khi chưa khoét là M

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có các cạnh bên bằng a và mặt chéo SAC là tam giác đều.
1) Tìm tâm và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.
2) Qua A dựng mặt phẳng (alpha) vuông góc với SC. Tính diện tích thiết diện tạo bởi mặt phẳng (alpha) và hình chóp.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính bán kính đường tròn

Cho nửa (O;AB/2)Lấy C Thuộc nửa đương tròn đó.Kẻ tiếp tuyến Ax , By với nửa đường tròn.Tiếp tuyến tại C của nửa đương tròn cắt Ax , By lần lượt tại E và F.Cho AE=4cm;FB=9cm
a.Tính bán kính đường tròn(O)
b.Tính sinA của tam giác ABC và tanE của tam giác EOC
c.Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác EOF

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

.Viết phương trình tiếp tuyến

Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho đường tròn (C):

Resized Image
a.Xđ tâm I và bán kính R của (C)
b.Viết pt đt (∆) qua I, song song với đt d: x-y-1=0
c.Viết pt tiếp tuyến của (C) vuông góc với (∆)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình Elip

Cho elip Tìm điểm sao cho , ở đây , là hai tiêu điểm của elip. Tìm điểm sao cho


< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay