bào quan

18 kết quả phù hợp trong mục bào quan
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bào quan trong tế bào

1. Bào quan nào sau đây là quan trọng nhất của tế bào:
A. Ty thể B. Nhân C. Lưới nội chất D. Trung thể
2.Một cung phản xạ gồm những bộ phận nào?
A. Cơ quan thụ cảm và cơ quan phản ứng.
B. Cơ quan phản ứng ,cơ quan thụ cảm và trung ương thần kinh.
C. Nơ ron thần kinh , cơ quan thụ cảm và cơ quan phản ứng.
D. Cơ quan thụ cảm , nơ ron thần kinh, cơ quan phản ứng và trung ương thần kinh.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm bào quan

Bào quan là gì ?
a. Là những cơ quan nằm trong tế bào
b. Là cấu trúc gồm các đại phân tử và phức hợp trên phân tử có chức năng nhất định trong tế bào
c. Là bộ phân có vai trò nhất định trong di truyền và tổng hợp prôtêin
d. Cả a, b và c

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương pháp bảo quản nông phẩm

Trình bày ảnh hưởng của môi trường đối với hô hấp ở thực vật ? Dựa vào mối quan hệ giữa hô hấp và môi trường, hẫy nêu một số phương pháp bảo quản nông phẩm?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đơn vị cơ bản của mọi cơ thể sống

tế bào được xem là đơn vị cơ bản của mọi cơ thể sống vì:
a, tất cả các cơ thể sống đều cấu tạo từ tế bào
b, tế bào được cấu tạo từ phântử, đại phân tử và các bào quan
c, tế bào có 3 thành phần cơ bản: màng sinh chất, tế bào chất và nhân
d, tất cả các cơ thể đều cấu tạo từ tể bào và mọi hoạt động sống đều diễn ra trong tế bào

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bào quan nhiệm vụ chuyển hóa năng lượng

Các bào quan có nhiệm vụ chuyển hóa năng lượng trong tế bào là:
a. Ty thể và bộ máy gônghi. b. Ty thể và lục lạp.
c. Ty thể và không bào. d. Lục lạp và lyzoxom.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đơn vị cơ bản của sự sống

Cấu trúc sống được xem là đơn vị cơ bản của sự sống là:
A: Tế bào B: Đại phân tử C: Bào quan D: Mô

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của bào quan ty thể

a. Trình cấu tạo và chức năng của bào quan ty thể, lạp thể, lưới nội chất của tế bào nhân thực.
b. Trong các tế bào: cơ, hồng cầu, bạch cầu, thần kinh, thì loại tế bào nào có nhiều Lyzôxôm nhất?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quy trình bảo quản củ giống

a/ Mục đích của công tác bảo quản hạt, củ giống
- Giữ được độ nẩy mầm
- Hạn chế tổn thất về số lượng và chất lượng của giống
- Duy trì tính đa dạng sinh học của giống
b/ Điều kiện bảo quản củ giống
- Ở điều kiện bình thường, độ ẩm từ 85% - 90%
- Ở trong kho lạnh nhiệt độ0^{circ}C - 5^{circ}C, độ ẩm từ 85% - 90%
c/ Quy trình bảo quản củ giống
Thu hoạch 
ightarrow làm sạch, phân loại 
ightarrow xử lí phòng chống sinh vật hại 
ightarrow xử lí ức chế nẩy mầm 
ightarrowbảo quản 
ightarrowsử dụng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu trúc của bào quan

Bào quan nào cung cấp năng lượng chủ yếu cho tế bào ? Trình bày cấu trúc của nó.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bào quan ở tế bào thực vật

Bào quan nào ở tế bào thực vật đóng vai trò chính trong quá trình thẩm thấu? A.Lizôxôm B.Lục lạp C.Không bào D.Rizôxôm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu trúc sống

Cấu trúc sống được xem là đơn vị cơ bản của sự sống là:
A: Tế bào B: Đại phân tử C: Bào quan D: Mô

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tổ chức sống nào sau đây là bào quan?

Tổ chức sống nào sau đây là bào quan?
A. Tim B. Phổi C. Ribôxôm D. Não bộ

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoạt động pha Gl của kỳ trung gian

Hoạt động xảy ra trong pha Gl của kỳ trung gian là :
a. Sự tổng hợp thêm tế bào chất và bào quan
b. Trung thể tự nhân đôi
c. ADN tự nhân đôi
d. Nhiễm sắc thể tự nhân đôi

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về tế bào quang điện

Chiếu một bức xạ có lambda=0,5mu m vao catôt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện là 0,66mu m. Vận tốc ban đầu cực đại ứng với e quang điện là
A.2,5.10^{5}m/s B.3,7.10^{5}m/s C.4,6.10^{5}m/s D.5,2.10^{5}m/s

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính hiệu suất quang điện

Một nguồn phát sáng đơn sắc có bước sóng lambda =0,45mu m chiếu vào catốt của một tế bào quang điện. Công thoát của kim loại làm catốt A = 2,25 eV. Cho h=6,625.10^{-34}J.s; c=10^{8}m/s; m=9,1.10^{-31}kg;e=1,6.10^{-19}C. Bề mặt catốt nhận được công suất chiếu sáng P = 5mW. Cường độ dòng quang điện bão hoà của tế bào quang điện I_{bh}=1m A Hiệu suất quang điện là:
A. 35,5% B. 48,3% C. 50% D. 55,3%

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

giới hạn quang điện

Chiếu lần lượt hai bức xạ có bước sóng lambda_{1}=400nmlambda_{2}=0,25mu m lên catốt của một tế bào quang điện thấy vận tốc ban đầu cực đại của các electrôn quang điện có độ lớn gấp đôi nhau. Cho h=6,625.10^{-34}J.s, C=3.10^{^{8}}m/s Giới hạn quang điện của kim loại đó là:
A. lambda_{0}=0,555mu m B. lambda_{0}=0,5mu m C. lambda_{0}=0,6mu m D. lambda_{0}=0,4mu m

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tế bào quang điện

Chiếu ánh sáng có bước sóng thích hợp vào catốt của tế bào quang điện người ta thấy có dòng quang điện xuất hiện. Vận tốc ban đầu của các electrôn quang điện có giá trị từ 0 đến 4.10^{5}m/s. Để triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện phải đặt giữa anốt và catốt của tế bào quang điện một hiệu điện thế:
A. U_{AK} = 0,455 V B. U_{AK} = - 0,455 V C. U_{AK} = 0,9 V D.U_{AK} = - 0,9 V< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay