bảo toàn

9 kết quả phù hợp trong mục bảo toàn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Định luật bảo toàn năng lượng

Câu 1: Phát biểu định luật bảo toàn năng lượng?( 0,5 điểm)

................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................. .... ................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................

Câu 2: Một máy biến thế có hai cuộn dây: Cuộn thứ nhất 500 vòng. Nếu đặt vào hai đầu cuộn thứ nhất một hiệu điện thế U1= 10V thì hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ hai là U2= 50V. Tính

- Số vòng cuộn thứ hai.

- Nếu đặt vào hai đầu cuộn thứ hai một hiệu điện thế U2/= 200V thì hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ nhất U1/ là bao nhiêu?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phát biểu định luật bảo toàn và chuyển hoá cơ năng

Câu 1. (2,0 điểm): Phát biểu định luật bảo toàn và chuyển hoá cơ năng. Khi nào vật có cơ năng? Đơn vị cơ năng?
Câu 2. (1,5 điểm): Đối lưu là gì? Trong chân không có xảy ra đối lưu không? Tại sao?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Quy tắc hóa trị

Câu1: Phát biểu quy tắc hóa trị và vận dụng lập CTHH nhanh ( Bài tập 2), kiểm tra công thức đúng, sai và sửa lại CTHH viết sai (Bài tập 1)
Câu2: Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng? Viết biểu thức cho định luật.
Câu3: Viết các công thức chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất.
Viết công thức tính thành phần % các nguyên tố trong hợp chất.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Định luật bảo toàn khối lượng.


a. Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng.
b. Có Phương trình hóa học: S + O2 SO2
Biết khối lượng lưu huỳnh (S) tham gia phản ứng là 8 g và sau phản ứng thu được 16 g lưu huỳnh đioxit (SO2) . Tính khối lượng khí oxi (O2) đã tham gia phản ứng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nguyên tắc cấu tạo nên ADN

1. Sản phẩm thu được khi thuỷ phân Saccarôzơ là gì ?
a. Glucôzơ và Galactôzơ
b. Frutôzơ và Galactôzơ
c. Glucôzơ và Frutôzơ
d. Galactôzơ và Hecxôzơ
2. Phân tử ADN được cấu tạo theo nguyên tắc nào ?
a. Nguyên tắc đa phân b. Nguyên tắc bổ sung
c. Nguyên tắc bán bảo toàn d. Cả a và b

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Định luật bảo toàn chuyển hóa năng lượng.

Phát biểu Định luật bảo toàn chuyển hóa năng lượng.
Trong nhà máy nhiệt điện, đã có sự chuyển hóa từ dạng năng lượng nào sang dạng năng lượng nào ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Định luật bảo toàn cơ năng

a. Phát biểu định luật bảo toàn cơ năng?
b. Lấy ví về sự chuyển hoá thế năng thành động năng trong thực tế?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

nguyên tắc bán bảo toàn

Mỗi ADN con sau nhân đôi đều có một mạch của ADN mẹ, mạch còn lại được hình thành từ các nuclêôtit tự do. Đây là cơ sở của nguyên tắc

A. bổ sung; B. bán bảo toàn. C. bổ sung và bảo toàn; D. bổ sung và bán bảo toàn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

nguyên tắc nhân đôi của ADN

Quá trình nhân đôi ADN được thực hiện theo nguyên tắc gì?

A. Hai mạch được tổng hợp theo nguyên tắc bổ sung song song liên tục; B. Một mạch được tổng hợp gián đoạn, một mạch được tổng hợp liên tục; C. Nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.; D. Mạch liên tục hướng vào, mạch gián đoạn hướng ra chạc ba tái bản.



< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay