bào tử

5 kết quả phù hợp trong mục bào tử
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cơ quan sinh sản của rêu

Cơ quan sinh sản của rêu là:
a. bào tử c. Túi bào tử
b. nón d. Hạt

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các giai đoạn nhân lên của virut

Câu 1. Ở vi sinh vật nhân sơ có những hình thức sinh sản nào? Nội bào tử của vi khuẩn có phải là bào tử sinh sản không?
Câu 2.Virut là gì? Các giai đoạn nhân lên của virut trong tế bào chủ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Loại bào tử sinh sản ở vi sinh vật nhân thực

Câu 1.Hãy kể tên những loại bào tử sinh sản ở vi sinh vật nhân thực? Nội bào tử ở vi sinh vật có điểm gì khác với ngoại bào tử?
Câu 2. Phagơ là gì? Các giai đoạn nhân lên của virut trong tế bào chủ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cơ quan sinh sản của rêu và cây dương xỉ

So sánh cơ quan sinh sản của rêu và cây dương xỉ, cây nào có cáu tạo phức tạp hơn?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

kĩ thuật chọc dò dịch ối

Trong chẫn đoán trước sinh,kĩ thuật chọc dò dịch ối nhằm khảo sát:
A. Tính chất của nước ối
B. Tế bào tử cung của người mẹ
C. Tế bào thai bong ra trong nước ối
D. Tính chất nước ối và tế bào tử cung của người mẹ< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay