Bất đẳng thức Bu nhi a cốp xki

14 kết quả phù hợp trong mục Bất đẳng thức Bu nhi a cốp xki
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bài tập bất đẳng thức Bu nhi a cốp xki

Cho là bốn số thực tùy ý. Chứng minh rằng:Dấu đẳng thức trong (1) xảy ra khi nào ?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập hay về Bất đẳng thức Cô si

1) a và là hằng số x và là biến số, thỏa mãn điều kiện . Tìm min 2) Giả sử . Tìm max, min của . Tìm max của 3) Với . Tìm min 4) Với , tìm min
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về bất đẳng thức

Cho số dương thỏa mãn: với .Tìm để: nhỏ nhất ( tính theo )
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số

Giải phương trình: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về Bất đẳng thức Bu nhi a cốp xki

là 3 góc dương thỏa mãn điều kiện Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng

Cho: Chứng minh rằng :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chứng minh rằng

Cho .Hãy chứng minh rằng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

Cho là một số tự nhiên và . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức , biết rằng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng

Cho cạnh của vuông thỏa mãn: Chứng minh rằng:


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay