Bất đẳng thức Cô si

46 kết quả phù hợp trong mục Bất đẳng thức Cô si
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh bất đẳng thức

Giả sử , chứng minh Với , chứng minh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập hay về Bất đẳng thức Cô si

1) a và là hằng số x và là biến số, thỏa mãn điều kiện . Tìm min 2) Giả sử . Tìm max, min của . Tìm max của 3) Với . Tìm min 4) Với , tìm min
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất của S

Cho số dương thỏa mãn: Tìm giá trị lớn nhất của S: Trong đó: số dương cho trước.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bất đẳng thức Cô si

Cho Chứng minh rằng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bất đẳng thức Cô si

Cho Chứng minh rằng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về bất đẳng thức

Cho số dương thỏa mãn: với .Tìm để: nhỏ nhất ( tính theo )
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bất đẳng thức trong tam giác

Cho cạnh của một tam giác bất kỳ, là diện tích.Hãy tìm số thực nhỏ nhất thỏa mãn:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh Bất đẳng thức Cô si

Cho số dương Chứng minh rằng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh bất đẳng thức Cô si

Chứng minh rằng với mọi cặp số ta luôn có bất đẳng thức:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh tam giác đều

Cho thỏa mãn: . Chứng minh tam giác đều.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về Bất đẳng thức Cô si

Phân tích số thành tổng của số dương sao cho tổng bình phương của chúng là nhỏ nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng nếu x > 0 thì

Chứng minh rằng nếu thì :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: trên khoảng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng

Cho . Chứng minh rằng: .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về bất đẳng thức Cô si

Cho . Chứng minh rằng: .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bất đẳng thức Cô si

Cho . Chứng minh : .


< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay