Bất đẳng thức tam giác

94 kết quả phù hợp trong mục Bất đẳng thức tam giác
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập chứng minh Tam giác vuông

Cho tam giác không có góc tù và thỏa mãn : , ở đây CMR tam giác vuông cân
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bất đẳng thức trong tam giác

Cho cạnh của một tam giác bất kỳ, là diện tích.Hãy tìm số thực nhỏ nhất thỏa mãn:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh tam giác

Cho tam giác có các cạnh Chứng minh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chứng minh rằng

Cho theo thứ tự là bán kính đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp, chứng minh rằng:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng trong mọi tam giác ABC nhọn ta đều có

Chứng minh rằng trong mọi tam giác nhọn ta đều có: .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho a, b, c là độ dài các cạnh Chứng minh rằng

Cho là độ dài các cạnh và là bán kính đường tròn nội tiếp của một tam giác. Chứng minh rằng:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về bất đẳng thức tam giác

Cho chứng minh rằng :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bất đẳng thức trong tam giác

Cho tam giác . Chứng minh rằng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh ABC là tam giác đều

Tam giác nhọn có các góc thỏa mãn hệ thức:Chứng minh là tam giác đều.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh ABC đều

Cho tam giác thỏa mãn : Chứng minh đều.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho tam giác ABC nội tiếp Chứng minh rằng

Cho tam giác nội tiếp đường tròn . Chứng minh rằng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho tam giác ABC Chứng minh rằng với mọi điểm M ta có

Cho tam giác . Chứng minh rằng với mọi điểm ta có:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho ba đường tròn có chu vi Chứng minh

Cho ba đường tròn có chu vi từng đôi tiếp xúc ngoài tại . Vòng tròn nội tiếp tam giác có chu vi .Chứng minh:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng

Cho tam giác với ba góc nhọn. Gọi H là trực tâm. Chân các đường cao kẻ từ lần lượt . Chứng minh rằng: Với tam giác nào thì xảy ra dấu đẳng thức.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

a, b, c là độ dài các cạnh của một tam giác p là nửa chu vi chứng minh rằng

Biết rằng là độ dài các cạnh của một tam giác, là nửa chu vi, chứng minh rằng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tanA+tanC=2tanB Chứng minh rằng

Cho tam giác thỏa mãn điều kiện: CMR:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hai góc A, B của tam giác ABC Chứng minh rằng

Hai góc của tam giác thỏa mãn điều kiện :Chứng minh rằng :


< Lùi 1 2 3 4 5 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay