Bất phương trình bậc nhất

14 kết quả phù hợp trong mục Bất phương trình bậc nhất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Tìm miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn:a) b) c) d)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các nghiệm nguyên của bất phương trình

Tìm các nghiệm nguyên của bất phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về tìm các số tự nhiên

Cho các bất phương trình:(1): (2): a) Giải các bất phương trình.b) Tìm các số tự nhiên nghiệm đúng đồng thời cả hai bất phương trình.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bất phương trình bậc nhất 2 ẩn

Giải các bất phương trình sau bằng đồ thị:.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hệ bất phương trình bậc

Tìm miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm k để bất phương trình nhận mọi giá trị là nghiệm

Cho bất phương trình: 1. Giải bất phương trình với 2. Tìm k để bất phương trình nhận mọi giá trị là nghiệm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nguyên lớn nhất

Tìm giá trị nguyên lớn nhất thỏa điều kiện (*)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các bất phương trình:

Giải các bất phương trình:a) b)c) d)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Biểu diễn đồ thị nghiệm của bất phương trình Suy ra tập nghiệm

a) Biểu diễn đồ thị nghiệm của bất phương trình: b) Suy ra tập nghiệm các điểm có tọa độ là các số nguyên sao cho biểu thức được xác định.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm điều kiện để bất phương trình: có vô số nghiệm

Tìm điều kiện để bất phương trình:a) vô nghiệm b) có nghiệmc) có vô số nghiệm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay