Bất phương trình chứa tham số

7 kết quả phù hợp trong mục Bất phương trình chứa tham số
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

Giải bất phương trình sau:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bất phương trình có chứa tham số

Tìm để bất phương trình sau đây đúng với mọi thỏa


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay