Bất phương trình có chứa tham số

9 kết quả phù hợp trong mục Bất phương trình có chứa tham số
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về bất phương trình

Tìm giá trị của để bất phương trình sau được thỏa mãn với mọi :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tất cả các giá trị của m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi x

Tìm tất cả các giá trị của để bất phương trình: nghiệm đúng với mọi .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về Bất phương trình có chứa tham số

Tìm để bất phương trình: nghiệm đúng với mọi
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị của k sao cho các bất phương trình sau đây được nghiệm

Tìm các giá trị của sao cho các bất phương trình sau đây được nghiệm đúng với mọi :a) b) c) d)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để bất phương trình sau có nghiệm

Tìm để bất phương trình sau có nghiệm:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tham số a sao cho hai bất phương trình sau đây tương đương

Tìm tham số sao cho hai bất phương trình sau đây tương đương:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị của m để các bất phương trình sau thỏa mãn với mọi x

Tìm các giá trị của để các bất phương trình sau thỏa mãn với mọi :a) b) c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bất phương trình có chứa tham số

Tìm sao cho mọi nghiệm của đều lớn hơn nghiệm bất kì của
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay