Bất phương trình có chứa...

36 kết quả phù hợp trong mục Bất phương trình có chứa...
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tất cả giá trị của m để hệ sau có nghiệm duy nhất

Tìm tất cả giá trị của m để hệ sau có nghiệm duy nhất và giải hệ đó:

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Định các giá trị của tham số m

Định các giá trị của tham số m để bất phương trình sau có nghiệm đúng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị của tham số m

Tìm các giá trị của tham số m để bất phương trình sau có nghiệm:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Định a để bất phương trình sau có nghiệm:

Định a để bất phương trình sau có nghiệm:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm duy nhất

Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm duy nhất và
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Với giá trị nào của k thì bất phương trình đúng

Với giá trị nào của thì bất phương trình : đúng với mọi thuộc đoạn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hỏi với giá trị nào của tham số m thì

Hỏi với giá trị nào của tham số thì bất phương trình: được thỏa mãn với mọi giá trị
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị của m để bất phương trình sau có nghiệm đúng với mọi x

Tìm các giá trị của để bất phương trình sau có nghiệm đúng với mọi a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm a để bất phương trình sau có nghiệm

Tìm để bất phương trình sau có nghiệm: (1)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình khi m = 6

Cho bất phương trình a) Giải bất phương trình khi b) Tìm để bất phương trình được nghiệm đúng với mọi thỏa mãn điều kiện :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tìm x để bất phương trình được nghiệm đúng với mọi y

Cho bất phương trình a) Tìm để bất phương trình được nghiệm đúng với mọi b) Tìm để bất phương trình được nghiệm đúng với mọi
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị của m sao cho bất phương trình sau đây nghiệm đúng với mọi x

Tìm các giá trị của sao cho bất phương trình sau đây nghiệm đúng với mọi :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận theo tham số a bất phương trình:

Giải và biện luận theo tham số bất phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm a để bất phương trình sau đúng

1) Tìm a để bất phương trình sau đúng với (1)2) Tìm a và b để bất đẳng thức sau đúng với (2)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

giải bất phương trình

Với mỗi , giải bất phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tất cả các giá trị của m để bất phương trình luôn luôn đúng

Cho bất phương trình: Trong đó là tham số thực. Tìm tất cả các giá trị của để bất phương trình () luôn luôn đúng với mọi số thực .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Với giá trị nào của m thì bất phương trình sau đây có nghiệm

Với giá trị nào của thì bất phương trình sau đây có nghiệm ?x^{2} - 2(m+1)x + m^{2}+ 2m\leq 0


< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay