Bất phương trình lượng giác

27 kết quả phù hợp trong mục Bất phương trình lượng giác
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các bất phương trình sau

Giải các bất phương trình sau:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất của a

Tìm giá trị lớn nhất của để bất phương trình sau có ít nhất một nghiệm:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình lượng giác

Giải bất phương trình: .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bất phương trình lôgarit

Tìm nghiệm của bất phương trình: thỏa mãn điều kiện:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh

Giả sử đúng với . Chứng minh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận theo tham số m bất phương trình

Giải và biện luận theo tham số bất phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm của bất phương trình:

Tìm nghiệm của bất phương trình: thỏa mãn điều kiện:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm góc x thỏa mãn:

Tìm góc thỏa mãn:a) c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình:

Giải bất phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tham số m sao cho

Tìm tham số sao cho bất phương trình sau vô nghiệm:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tham số a để bất phương trình sau được thỏa mãn với mọi x

Tìm tham số a để bất phương trình sau được thỏa mãn với mọi
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bất phương trình sau đây nghiệm đúng với mọi x

Tìm các giá trị của sao cho bất phương trình sau đây nghiệm đúng với mọi :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

Giải bất phương trình :


< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay