Bất phương trình mũ

62 kết quả phù hợp trong mục Bất phương trình mũ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về bất phương trình mũ

Cho bất phương trình:Với giá trị nào của thì () có nghiệm.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị để bất phương trình có nghiệm

Tìm các giá trị để bất phương trình sau đây có nghiệm :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng nếu x > 0 thì

Chứng minh rằng nếu thì :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình và bất phương trình sau

Giải các phương trình và bất phương trình sau:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các bất phương trình

Giải các bất phương trình :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

Cho . Giải bất phương trình: Giải bất phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các bất phương trình

Giải các bất phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các bất phương trình

Giải các bất phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các bất phương trình

Giải các bất phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các bất phương trình

Giải các bất phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định giá trị của m để bất phương trình

Xác định giá trị của để bất phương trình : nghiệm đúng với mọi thỏa mãn điều kiện
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hãy chỉ ra tập hợp các giá trị của x

Hãy chỉ ra tập hợp các giá trị của làm cho bất đẳng thức sau đúng :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận

Giải và biện luận: với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho bất phương trình

Cho bất phương trình :Xác định để bất phương trình () nghiệm đúng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị m để bất phương trình sau đây có nghiệm

Tìm các giá trị để bất phương trình sau đây có nghiệm:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận theo tham số a

Giải và biện luận theo tham số :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình :

Giải bất phương trình :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình : Giải bất phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

Giải bất phương trình :


< Lùi 1 2 3 4 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay