Bất phương trình

542 kết quả phù hợp trong mục Bất phương trình
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng hệ bất phương trình vô nghiệm

Cho là một số thực lớn hơn . Chứng minh rằng hệ bất phương trình sau vô nghiệm:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

Giải bất phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để bất phương trình sau có nghiệm

Tìm để bất phương trình sau có nghiệm:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận bất phương trình

Giải và biện luận bất phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bất phương trình có chứa tham số

Tìm để bất phương trình sau đây đúng với mọi thỏa
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận bất phương trình

Giải và biện luận bất phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận bất phương trình

Giải và biện luận bất phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận theo tham số

Giải và biện luận theo tham số a:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về bất phương trình lôgarit

Cho bất phương trình :Tìm các giá trị của sao cho khoảng thuộc tập nghiệm của ().
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về bất phương trình mũ

Cho bất phương trình:Với giá trị nào của thì () có nghiệm.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị để bất phương trình có nghiệm

Tìm các giá trị để bất phương trình sau đây có nghiệm :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bất phương trình lôgarit

Giải bất phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bất phương trình lôgarit

Tìm nghiệm của bất phương trình: thỏa mãn điều kiện:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận bất phương trình

Giải và biện luận bất phương trình sau theo :a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận hệ bất phương trình

Tìm tất cả các giá trị của tham số để hệ bất phương trình sau có nghiệm:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Với những giá trị nào của thì hệ bất phương trình sau có nghiệm

Với những giá trị nào của thì hệ bất phương trình sau có nghiệm:


< Lùi ... 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 28 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay