Bất phương trình

542 kết quả phù hợp trong mục Bất phương trình
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các bất phương trình

Giải các bất phương trình sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

Giải bất phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình

Giải các phương trình và bất phương trình
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

a. Giải bất phương trình:
Resized Image
b. Giải phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm phương sai và độ lệch tiêu chuẩn

Câu 1: (2 đ) Giải các bất phương trình sau:
Resized Image
Câu 2: (1,5 đ) Cho 100 học sinh làm bài kiểm tra môn Toán. Kết quả được cho trong bảng sau:

Resized Image
Tìm số trung bình, số trung vị, mốt, phương sai, độ lệch chuẩn

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức lượng giác

Câu 1,Rút gọn biểu thức

Resized Image
.Câu 2: (1điểm) Cho
Resized Image
Tìm m để phương trình f(x) = 0 có nghiệm.
Câu 3: (1điểm) Giải bất phương trình sau: .
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

Giải bất phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tập xác định của hàm số

Câu 1: (1 điểm) Tìm tập xác định của hàm số sau:
Resized Image
Câu 2: (1,5 điểm) Giải bất phương trình sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các bất phương trình

Giải các bất phương trình sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Biễu diễn tập nghiệm trên trục số

Cho bất phương trình

Resized Image
a) Giải bất phương trình trên.
b) Biễu diễn tập nghiệm trên trục số.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

1.Giải bất phương trình sau:

Resized Image
2.Biết tổng các hệ số của khải triển nhị thức

Resized Image
. Tìm n?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

Cho hàm số
Resized Image
a) Tìm y’ từ đó tính y’(1/2)
b) Giải bất phương trình y’(x) < 0
c) Viết pt tiếp tuyến của đồ thị hàm số f(x) tại điểm có hoành độ x = 1/2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tập xác định của hàm số

Tìm tập xác định của hàm số sau:

Resized Image

2.Giải bất phương trình sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

1. Giải bất phương trình:

Resized Image
2. Giải phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tập xác định của hàm số

Tìm tập xác định của hàm số sau:

Resized Image
Giải bất phương trình sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

a.Giải bất phương trình : 3x^{2}-4x-7< 0
b.Cho sinx= -2/3 với Tính cos (x – 60^{circ})
c. Tìm m để bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi x :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

Cho hàm số
Resized Image
a) Tìm y’ từ đó tính y’(1/2)
b) Giải bất phương trình y’(x) < 0
c) Viết pt tiếp tuyến của đồ thị hàm số f(x) tại điểm có hoành độ x = 1/2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải các phương trình, bất phương trình và hệ phương trình sau :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phát biểu quy tắc nhân

-Phát biểu quy tắc nhân để biến đổi bất phương trình?
Áp dụng giải bất phương trình sau: -3x > 6
- Cho m > n, chứng minh: 2m+6 > 2n+6
-Giải các bất phương trình sau:
Resized Image< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 28 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay