biến dị di truyền

1 kết quả phù hợp trong mục biến dị di truyền
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cách li trước hợp tử

Dạng cách li cần thiết để các nhóm cá thể đã phân hóa tích lũy biến dị di truyền theo hướng khác nhau, làm cho thành phần kiểu gen sai khác nhau ngày càng nhiều:
A. Cách li trước hợp tử
B. Cách li sau hợp tử
C. Cách li di truyền
D. cách li địa lí< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay