biến dị di truyền

2 kết quả phù hợp trong mục biến dị di truyền
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cách li trước hợp tử

Dạng cách li cần thiết để các nhóm cá thể đã phân hóa tích lũy biến dị di truyền theo hướng khác nhau, làm cho thành phần kiểu gen sai khác nhau ngày càng nhiều:
A. Cách li trước hợp tử
B. Cách li sau hợp tử
C. Cách li di truyền
D. cách li địa lí

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

nguyên liệu của tiến hóa

Nguyên liệu của tiến hóa theo quan niệm hiện đại là
A. biến dị cá thể.
B. biến dị đột biến.
C. biến dị tổ hợp.
D. biến dị di truyền.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay