biên độ dao động

11 kết quả phù hợp trong mục biên độ dao động
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập Vật lý về hệ số ma sát nghỉ

Một vật nhỏ khối lượng m đặt trên một tấm ván nằm ngang hệ số ma sát nghỉ giữa vật và tấm ván là . Cho tấm ván dao động điều hoà theo phương ngang với tần số f = 2Hz . Để vật không bị trượt trên tấm ván trong quá trình dao động thì biên độ dao động của tấm ván phải thoả mãn điều kiện nào ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vật phát ra âm càng cao khi

Vật phát ra âm càng cao khi:
A Tần số dao động càng lớn.
B Biên độ dao động càng lớn.
C Tần số dao động càng nhỏ
D Biên độ dao động càng nhỏ

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính biên độ dao động tổng hợp

Hai dao động điều hòa:x_{1}=A_{1}cosleft ( omega t+varphi _{1} 
ight )x_{2}=A_{2}cosleft ( omega t+varphi _{2} 
ight ) Biên độ dao động tổng hợp của chúng đạt giá trị cực đại khi:
A. φ2 - φ1 = 2kπ B. φ2 - φ1 = (2k + 1)π/2
C. φ2 - φ1 = π/4 D. φ2 - φ1 = (2k + 1)π

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

biên độ dao động

Một vật dao động điều hòa, trong 1 phút thực hiện được 30 dao động toàn phần. Quãng đường mà vật di chuyển trong 8s là 64cm. Biên độ dao động của vật là
A. 2cm B. 3cm C. 4cm D. 5cm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

độ cứng của lò xo

Gắn một vật có khối lượng m = 200g vào lò xo có độ cứng k = 80 N/m. Một đầu của lò xo được cố định, ban đầu vật ở vị trí lò xo không biến dạng trên mặt phẳng nằm ngang. Kéo m khỏi vị trí ban đầu 10cm dọc theo trục lò xo rồi thả nhẹ cho vật dao động. Biết hệ số ma sát giữa m và mặt phẳng ngang là mu = 0,1 (g = 10m/s2). Độ giảm biên độ dao động của m sau mỗi chu kỳ dao động là:
A. 0,5cm B. 0,25cm C. 1cm; D. 2cm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tỉ số biên độ dao động

Một con lắc lò xo gồm vật M và lò xo có độ cứng k đang dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang, nhẵn với biên độ A1. Đúng lúc vật M đang ở vị trí biên thì một vật m có khối lượng bằng khối lượng vật M, chuyển động theo phương ngang với vận tốc V_{o} bằng vận tốc cực đại của vật M , đến va chạm với M. Biết va chạm giữa hai vật là đàn hồi xuyên tâm, sau va chạm vật M tiếp tục dao động điều hòa với biên độ A2 . Tỉ số biên độ dao động của vật M trước và sau va chạm là :
A.frac{A_{1}}{A_{2}}=frac{sqrt{2}}{2} B. frac{A_{1}}{A_{2}}=frac{sqrt{3}}{2} C. frac{A_{1}}{A_{2}}=frac{{2}}{3} D. frac{A_{1}}{A_{2}}=frac{{1}}{2}

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính biên độ dao động của con lắc

Một con lắc đơn dài 56 cm được treo vào trần một toa xe lửA: Con lắc bị kích động mỗi khi bánh của toa xe gặp chỗ nối nhau của các thanh ray. Lấy g = 9,8m/s^{2}. Cho biết chiều dài của mỗi thay ray là 12,5m. Biên độ dao động của con lắc sẽ lớn nhất khi tàu chạy thẳng đều với tốc độ
A: 40 km/h B: 72 km/h C: 24km/h D: 30 km/h

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính các phân tử của chất lỏng

Tại mặt nước có 2 nguồn phát sóng kết hợp S1, S2 có cùng biên độ dao động theo phương thẳng đứng và đồng pha với nhau, tạo ra sự giao thoa sóng trên mặt nước Khoảng cách hai nguồn S1S2 = 4 cm, bước sóng là 2mm, coi biên độ sóng không đổi. M là 1 điểm trên mặt nước cách 2 nguồn lần lượt là 3,25 cm và 6,75 cm. Tại M các phần tử chất lỏng
A:đứng yên B:dao động mạnh nhất
C:dao động cùng pha với S1S2 D:dao động ngược pha với S1S2

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về biên độ dao động

Chọn câu sai
A: Trong sự tự dao động, hệ tự điều khiển sự bù đắp năng lượng từ từ cho con lắc
B: Trong sự tự dao động, dao động duy trì theo tần số riêng của hệ.
C: Trong dao động cưỡng bức, biên độ phụ thuộc vào hiệu số tần số cưỡng bức và tần số riêng.
D: Biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc cường độ của ngoại lực

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập tính biên độ dao động

Hai nguồn dao động kết hợp S1, S2 gây ra hiện tượng giao thoa sóng trên mặt thoáng chất lỏng. Nếu tăng tần số dao động của hai nguồn S1 và S2 lên 2 lần thì khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp trên S1S2 có biên độ dao động cực tiểu sẽ thay đổi như thế nào?
A: Tăng lên 2 lần. B: Không thay đổi. C: Giảm đi 2 lần. D: Tăng lên 4 lần.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về con lắc đơn

Một con lắc đơn chịu tác dụng của lực cưỡng bức biến thiên theo quy luật hàm số sin với tần số f. Đồ thị nào mô tả hợp lý sự
biến thiên của biên độ dao động con lắc theo tần số f ?
< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay