biên độ giao động

2 kết quả phù hợp trong mục biên độ giao động
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về biên độ giao động

Một sợi dây OM đàn hồi dài 90 cm có hai đầu cố định. Khi được kích thích trên dây hình thành 3 bụng súng (với O và M là hai nút), biên độ tại bụng là 3 cm. Tại N gần O nhất có biên độ dao động là 1,5 cm. Khoảng cách ON bằng:
A. 10cm. B.5,2cm C.5cm. D.7,5cm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về dao động điều hòa

Một vật dao động điều hòa, trong 1 phut thực hiện được 30 dao động toàn phần. Quãng đường mà vật di chuyển trong 8s là 64cm. Biên độ dao động của vật là
A. 3cm B. 2cm C. 4cm D. 5cm< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay