biên độ giao động

1 kết quả phù hợp trong mục biên độ giao động
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về biên độ giao động

Một sợi dây OM đàn hồi dài 90 cm có hai đầu cố định. Khi được kích thích trên dây hình thành 3 bụng súng (với O và M là hai nút), biên độ tại bụng là 3 cm. Tại N gần O nhất có biên độ dao động là 1,5 cm. Khoảng cách ON bằng:
A. 10cm. B.5,2cm C.5cm. D.7,5cm.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay