biên độ

47 kết quả phù hợp trong mục biên độ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tổng số Nuclêôtít của gen bị biến đổi.

Câu 1): ở những loài sinh sản hữu tính, bộ NST đặc trưng của loài được duy trì ổn định qua các thế hệ nhờ những quá trình nào? Nêu ý nghĩa của mỗi quá trình đó trong việc duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của loài.

Câu 2):
1- Vì sao ADN rất đa dạng và đặc thù?
2- Một gen có 2400 Nuclêôtít trong đó A= 300N.
A. Tính số lượng Nuclêôtít từng loại của gen trên.
B. Do tác động của tia phóng xạ gen bị biến đổi có A = 300N, G = 901N.
a. Đây là dạng đột biến gì?
b.Tính tổng số Nuclêôtít của gen bị biến đổi.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biến đổi của nhiễm sắc thể trong nguyên phân

1 - Hiện tượng đang xảy ra: các cặp nhiễm sắc thể đồng dạng đang tiếp hợp với nhau tại kì đầu I của quá trình giảm phân.
- Đặc điểm của kỳ đầu I:
+ Các NST cuộn xoắn và tiến lại gần nhau, bắt cặp với nhau (tiếp hợp) và có thể xảy ra hiện tượng trao đổi chéo.
+ Màng nhân và nhân con biến mất, trung thể tách đôi thành 2 trung tử, thoi phân bào xuất hiện.
- Bộ NST của loài 2n = 8, số lượng NST kép là 80 
ightarrow Số tế bào tham gia giảm phân là: 80/8 = 10 tế bào.
2 - Quá trình nguyên phân xảy ra qua 4 kì phân bào và 1 kì trung gian.
- Kì đầu: NST kép bắt đầu co xoắn và hiện rõ dần
- Kì giữa: NST kép co xoắn cực đại, xếp thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo của tế bào.
- Kì sau: NST kép tách nhau ra ở tâm động và di chuyển trên thoi vô sắc về cực tế bào.
- Kì cuối: NST đơn ở mỗi cực tế bào dãn xoắn trở về dạng sợi mảnh.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ứng dụng của công nghệ gen

. Chọn câu trả lời sai:” Ứng dụng của công nghệ gen là gì?”
A. Tạo ra các chủng vi sinh vật mới
B. Tạo giống cây trồng biến đổi gen
C. Tạo giống vật nuôi biến đổi gen
B. Tạo giống vật nuôi và cây trồng đa bội hóa

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phát biểu quy tắc nhân

-Phát biểu quy tắc nhân để biến đổi bất phương trình?
Áp dụng giải bất phương trình sau: -3x > 6
- Cho m > n, chứng minh: 2m+6 > 2n+6
-Giải các bất phương trình sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính biên độ của dao động

Một con lắc lò xo khối lượng không đáng kể, có độ dài ban đầu l_{0} = 25cm và độ cứng k =100N/m. Đầu trên 0 của lò xo được giữ cố định, người ta treo vào đầu dưới 1 vật có khối lượng
m =100g.
1, Tìm độ dài lò xo khi treo vật.
2, chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống dưới.
a, viết phương trình dao động của vật. Biết trong quá trình dao động vật có vận tốc cực đại v_{max} = 126,5 cm/s, cho g =10m/s2.
b, Nếu có vật khác cùng tham gia dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số với vật trên và có phương trình dao động là x2 = 3 cos( t) cm thì dao động tổng hợp có biên độ là bao nhiêu?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Biến đổi tích thành tổng

Bài 1 Biến đổi tích thành tổng
B= 4sinx.sin3x. sin5x
Bài 2. Biến đổi thành tích
B = cosx +cos3x + cos5x
Bài 3. Chứng minh rằng với mọi a, b, c ta có:
cosasin(b-c)+cosbsin(c-a) +coscsin(a-b)=0

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của biển Đông

Nội dung nào không phải là đặc điểm của biển Đông?
A, Biển lớn, tương đối kín. B, Độ muối bình quân 30-33%
C, Chỉ có chế độ tạp triều. D, Nằm trong khu vự khí hậu nhiệt đới gió mùa.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khoáng sản quan trọng nhất của biển đông

Khoáng sản quan trọng nhất của biển đông là :
A. Vàng . B. Muối . C. Cát . D. Dầu mỏ .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhiệt năng của vật

a) Nhiệt năng của một vật là gì?
b) Nêu các cách làm biến đổi nhiệt năng, mỗi cách cho một ví dụ minh hoạ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chất được biến đổi hóa học ở dạ dày

Chất được biến đổi hóa học ở dạ dày là:
A. Gluxit B. Lipit C. Axit nucleic D. Protein

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Dịch mật có tác dụng

Dịch mật có tác dụng: A. Trực tiếp biến đổi lipit. B. Trực tiếp biến đổi chất protein. C. Trực tiếp biến đổi chất gluxit. D. Hổ trợ quá trình biến đổi lipit.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cách làm biến đổi nhiệt năng của vật


Kể tên các cách làm biến đổi nhiệt năng của vật ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập Vật lý về hệ số ma sát nghỉ

Một vật nhỏ khối lượng m đặt trên một tấm ván nằm ngang hệ số ma sát nghỉ giữa vật và tấm ván là . Cho tấm ván dao động điều hoà theo phương ngang với tần số f = 2Hz . Để vật không bị trượt trên tấm ván trong quá trình dao động thì biên độ dao động của tấm ván phải thoả mãn điều kiện nào ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khi quả bóng đập vào tường

Khi một quả bóng đập vào một bức tường thì lực mà bức tường tác dụng lên quả bóng
A. chỉ làm biến đổi chuyển động của quả bóng.
B. chỉ làm biến dạng quả bóng.
C. chông làm biến dạng và cũng không làm biến đổi chuyển động của quả bóng.
D. vừa làm biến dạng quả bóng đồng thời làm biến đổi chuyển động của quả bóng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vật phát ra âm càng cao khi

Vật phát ra âm càng cao khi:
A Tần số dao động càng lớn.
B Biên độ dao động càng lớn.
C Tần số dao động càng nhỏ
D Biên độ dao động càng nhỏ

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Số dao động trong một giây

Số dao động trong một giây gọi là:
A. Vận tốc của âm B. Tần số của âm
C. Biên độ của âm D. Độ cao của âm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính biên độ nhiệt trung bình

Dựa vào bảng số liệu sau:
Nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm

a) Hãy tính biên độ nhiệt trung bình giữa tháng I và tháng VII tại các địa điểm trên.
b) Nhận xét sự thay đổi nhiệt độ nước ta từ Bắc vào Nam. Nguyên nhân sự thay đổi đó.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính biên độ dao động tổng hợp

Hai dao động điều hòa:x_{1}=A_{1}cosleft ( omega t+varphi _{1} 
ight )x_{2}=A_{2}cosleft ( omega t+varphi _{2} 
ight ) Biên độ dao động tổng hợp của chúng đạt giá trị cực đại khi:
A. φ2 - φ1 = 2kπ B. φ2 - φ1 = (2k + 1)π/2
C. φ2 - φ1 = π/4 D. φ2 - φ1 = (2k + 1)π

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

dao động điều hòa

Một vật dao động điều hoà với biên độ A, chu kỳ T. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có x=-frac{A}{2} đến vị trí có x=+frac{A}{2} là :
A. frac{1}{2}T B. frac{1}{12}T C. frac{1}{4}T D. frac{1}{6}T

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

biên độ dao động

Một vật dao động điều hòa, trong 1 phút thực hiện được 30 dao động toàn phần. Quãng đường mà vật di chuyển trong 8s là 64cm. Biên độ dao động của vật là
A. 2cm B. 3cm C. 4cm D. 5cm< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay