biến đổi nhiễm sắc thể

1 kết quả phù hợp trong mục biến đổi nhiễm sắc thể
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biến đổi của nhiễm sắc thể trong nguyên phân

1 - Hiện tượng đang xảy ra: các cặp nhiễm sắc thể đồng dạng đang tiếp hợp với nhau tại kì đầu I của quá trình giảm phân.
- Đặc điểm của kỳ đầu I:
+ Các NST cuộn xoắn và tiến lại gần nhau, bắt cặp với nhau (tiếp hợp) và có thể xảy ra hiện tượng trao đổi chéo.
+ Màng nhân và nhân con biến mất, trung thể tách đôi thành 2 trung tử, thoi phân bào xuất hiện.
- Bộ NST của loài 2n = 8, số lượng NST kép là 80 
ightarrow Số tế bào tham gia giảm phân là: 80/8 = 10 tế bào.
2 - Quá trình nguyên phân xảy ra qua 4 kì phân bào và 1 kì trung gian.
- Kì đầu: NST kép bắt đầu co xoắn và hiện rõ dần
- Kì giữa: NST kép co xoắn cực đại, xếp thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo của tế bào.
- Kì sau: NST kép tách nhau ra ở tâm động và di chuyển trên thoi vô sắc về cực tế bào.
- Kì cuối: NST đơn ở mỗi cực tế bào dãn xoắn trở về dạng sợi mảnh.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay