biên giới

3 kết quả phù hợp trong mục biên giới
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tỉnh là ngã ba biên giới việt nam lào campuchia

Tỉnh nào là ngã 3 biên giới Việt Nam, Lào ,Cam Phu Chia?
A, Điện Biên B, Lào Cai
C, Kom Tum D, Gia Lai

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính Giáp biên giới và nước láng giềng

Nước ta có tỉnh nào biên giới vừa giáp biển vừa giáp nước láng giềng.
A, Hải phòng –Quảng Ninh B, Lạng Sơn –Quảng Ninh
C, Quảng Ninh-Kiên Giang D, Kiên Giang- Cà Mau

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nước giáp với biên giới Việt nam

Việt Nam có biên giới đất liền với
A. Trung Quốc, Lào, Thái Lan.
B. Lào, Cam-pu-chia, Thái lan.
C. Cam-pu-chia, Thái lan, Trung Quốc.
D.Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay