Biện pháp đấu tranh sinh học

3 kết quả phù hợp trong mục Biện pháp đấu tranh sinh học
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biện pháp đấu tranh sinh học

a. Thế nào là biện pháp đấu tranh sinh học?
b.có những biện pháp đấu tranh sinh học nào?
c.Làm gì để bảo vệ đa dạng sinh học, và động vật quý hiếm?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biện pháp đấu tranh sinh học

a.Nêu những biện pháp đấu tranh sinh học?
b.Nêu ưu điểm và hạn chế của những biện pháp đấu tranh sinh học?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ưu điểm của biện pháp đấu tranh sinh học

Biện pháp đấu tranh sinh học có những ưu điểm gì?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay