biến trở

8 kết quả phù hợp trong mục biến trở
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính số vòng dây của biến trở

Một biến trở con chạy có điện trở lớn nhất là 40 . Dây điện trở của biến trở là một dây hợp kim nicrôm có tiết diện 0,5mm và được quấn đều sung quanh một lõi sứ tròn có đường kính 2cm.
a/ Tính số vòng dây của biến trở này?
b/ Biết cường độ dòng điện lớn nhất mà dây này có thể chịu được là 1,5A. Hỏi có thể đặt hai đầu dây dẫn cố định của biến trở một hiệu điện thế lớn nhất là bao nhiêu để biến trở không bị hỏng?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính điện trở của đoạn mạch

Cho mạch điện như hình vẽ 2
Resized Image
Trong đó: R1 là một biến trở; R2= 10 .
Hiệu điện thế U_{AB} luôn không đổi; điện trở
các dây nối không đáng kể; vôn kế có điện trở rất lớn.
1. Điều chỉnh để R1= 5Omega , khi đó số chỉ vôn kế là 20V.
a. Tính: Điện trở đoạn mạch AB, cường độ dòng điện và hiệu điện thế U_{AB}
b. Với mỗi điện trở, hãu tính: Công suất tiêu thụ điện và nhiệt lượng toả ra trong thời gian 1 phút.
2. Điều chỉnh biến trở R1 để công suất tiêu thụ điện trên R1 lớn nhất. Hãy tính R1 và công suất tiêu thụ điện trên đoạn mạch AB khi đó.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ sơ đồ mạch điện

Mắc một điện trở R = 30Omega song song với 1 bóng đèn Đ(12V – 6W), cùng mắc nối

tiếp với một biến trở MN Resized Image
vào hiệu điện thế UAB = 30V(không đổi).
a) Vẽ sơ đồ mạch điện đó.
b) Tính điện trở của đèn.
c) Để đèn sáng bình thường, tính phần biến trở tham gia vào mạch điện R_{MC} là bao nhiêu?
d) Tính công suất tiêu thụ của mạch điện trong trường hợp c). Tính tiền điện trả trong 1 tháng (30ngày), biết 1 số là 600đồng, 1 ngày dùng 4giờ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Điện trở toàn phần của biến trở

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ bên. Điện trở toàn phần của biến trở là Ro , điện trở của vôn kế rất lớn. Bỏ qua điện trở của ampe kế, các dây nối và sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ. Duy trì hai đầu mạch một hiệu điện thế U không đổi.
Lúc đầu con chạy C của biến trở đặt gần phía M. Hỏi số chỉ của các dụng cụ đo sẽ thay đổi như thế nào khi dịch chuyển con chạy C về phía N? Hãy giải thích tại sao?

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

vật lí 9 hay

cho mạch điện AB, một đèn song song vôn kế, điện trở nối tiếp đèn, nối tiếp ampe kế, ampe kế điện trở rất nhỏ, vôn kế điện trở rất lớn. hiệu điện thế hai điểm AB ko đổi bằng 18V. điều chỉnh biến trở để vôn kế chỉ 8V, đèn sáng bt và ampe kế chỉ 1A

a. tính điện trở biến tham gia vào mạch khi đó

b. ko chỉnh biến trở nhưng mắc thêm điện trở R song song vs đèn thì cường độ dòng điện qua ampe là 1.5A. tính R

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về mạch điện xoay chiều

Cho đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C và biến trở R mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều ổn định có tần số f thì thấy L_{C}=frac{1}{4f^{2}pi^{2}}. Khi thay đổi R thì:
A: Hệ số công suất trên mạch thay đổi. B: Công suất tiêu thụ trên mạch không đổi.
C: Hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở không đổi. D: Độ lệch pha giữa u và i thay đổi.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về điện trở biến trở

Cho đoạn mạch mắc nối tiếp gồm một tụ điện và một biến trở. Đặt hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng 100sqrt{2} V không đổi. Thay đổi điện trở biến trở, khi cường độ dòng điện là 1A thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đạt cực đại. Điện trở biến trở lúc đó là:
A. 200 Omega;

B. 100sqrt{2}Omega;

C. 100Omega;

D. frac{100}{sqrt{2}}Omega ;< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay